Blader door bijdragen

  • aug 2022
  • Frank Altenburg
  • 1
  • 1338

Met de komst van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau (Vpdn) worden gemeenten opgeroepen om beleid en regels voor participatie op te stellen. In de eerste helft van 2022 onderzocht Jim Hendriks in het kader van een stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn afstuderen aan de Saxion Hogeschool de kansen en knelpunten die deze nieuwe instrumenten voor participatie bieden voor culturee...

Frank Altenburg
Faro | Omgevingswet