Blader door bijdragen

 • 11 jan
 • Hanneke Masselink-Duits
 • 118

De KVAN, Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland publiceerde een whitepaper over: 'Het archief van de toekomst is: Het archief als nutsvoorziening. KVAN neemt het voortouw in de transitie van centrale naar verdeelstation. Hier delen wij informatie over hoe we dat met elkaar vorm gaan geven.'

Hanneke Masselink-Duits
Archieven
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 3
 • 459

Initiatief van: The Niteshop, het research- en community platform van ontwerp- en adviesbureau Concrete Blossom Totale kosten: € 511.000 Toegekende bijdrage Faro: € 55.000 Thema's: Meerstemmigheid Samenvatting: The Niteshop Burger Traineeship is een werk- leertraject waarin een nieuwe generatie stedelingen aan de slag gaat met concrete maatschappelijke opgaven en het ontwikkelen van burgerinitiatieven. Wij werken vanuit het kader Sustainable D...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 387

Initiatief van: Gemeente Zaanstad Totale kosten: € 86.225 Toegekende bijdrage Faro: € 41.125 Thema: Dynamische leefomgeving Samenvatting: De gemeente Zaanstad is in samenwerking met drie corporaties en twintig andere organisaties gestart met een integrale vernieuwing van de naoorlogse wijken Poelenburg-Peldersveld. Die vernieuwing gebeurt van onderop, door het bouwen van netwerken en samen met hen armoede, onderwijsachterstand en woonproblemen...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 230

Initiatief van: Public Entity Saba en Saba Heritage Center Totale kosten: $ 202.900 (USD) Toegekende bijdrage Faro: € 59.058 Thema: Caribisch Nederland Samenvatting: Het eilandbestuur en het erfgoedcentrum stellen samen met de inwoners van Saba een beleidsplan op voor cultuur en erfgoed (tot 2030). Het plan moet de culturele ambities en behoeften van alle lagen en culturele achtergronden van de bevolking weerspiegelen in zijn doelstellingen, s...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 394

Initiatief van: St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance Totale kosten: € 36.807 Toegekende bijdrage Faro: € 32.107 Thema: Caribisch Nederland Samenvatting: Met dit initiatief willen we de betrokkenheid van de inwoners van Sint Eustatius vergroten bij (bedreigd) erfgoed van het slavernijverleden. We zetten in op kennisuitwisseling, bewustwording, gemeenschapsvorming en een betere omgang met dit erfgoed en de erfgoedgemeenschap. Het merende...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 302

Initiatief van: TU Delft, in samenwerking met gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en de RCE Totale kosten: € 125.324 Toegekende bijdrage Faro: € 98.124 Thema: Dynamische leefomgeving Samenvatting: Grote vraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave en eerlijke verdeling hebben een grote impact op de bestaande gebouwde omgeving. Zowel het Verdrag van Faro als de Omgevingswet promoten dat mensen betrokken moeten...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 431

Initiatief van: AWN, Saxion, UvA, DomUnder, RCE/OCW, Jobbe Wijnen Erfgoed en Archeologie, Bureau Archeologie en Toekomst Totale kosten: € 37.360 NB: eigen bijdrage is niet opgenomen in begroting Toegekende bijdrage Faro: 37.360 Thema: Archeologie Samenvatting: Een brede coalitie van betrokkenen in de archeologie onderzoekt samen hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitwerken op de mogelijkheden voor vrijwilligers in de archeologie, gemeensch...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 382

Initiatief van: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) Totale kosten: € 58.500 Toegekende bijdrage Faro: € 58.500 Thema: Democratische vernieuwing Samenvatting: Op vijf plekken onderzoeken we hoe de gemeenschap zelf plekken van betekenis in hun buurt in kaart brengt. Dit gaat volgens de principes van Asset Based Community Development. Vervolgens gaan we in gesprek welke van deze assets ook plekken van betekenis zijn die we graag...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 333

Initiatief van: Vrije Universiteit Amsterdam, als penvoerder namens redactieraad met diverse erfgoedopleidingen en -instellingen Totale kosten: € 199.352 Toegekende bijdrage Faro: € 65.526 Thema: Opleidingen Samenvatting: De Nederlandse erfgoedsector is de laatste tien jaar in beweging. Zowel in de erfgoedpraktijk als de erfgoedwetenschap klinkt er een steeds luidere roep om participatief, dus samen met burgers en andere belanghebbenden, erfgo...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 265

Initiatief van: Universiteit Leiden en Hogeschool Saxion Totale kosten: € 46.075 Toegekende bijdrage Faro: € 46.075 Thema: Opleidingen Samenvatting: Het uitgangspunt is dat het Verdrag van Faro gestalte moet krijgen in de Nederlandse erfgoedpraktijk. Dat heeft ook consequenties voor de opleiding van (toekomstige) (erfgoed)professionals. Faro benadrukt de rol van de erfgoedprofessionals als verbinder tussen het erfgoedveld en maatschappij en bu...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 327

Initiatief van: Stichting Cepro, gemeente Westerveld, WUR en Gerard Rooijakkers Totale kosten: € 154.000 Toegekende bijdrage Faro: € 85.000 Thema: Democratische vernieuwing Samenvatting: Aansluitend op de sector-factor-vector erfgoedbenaderingen introduceert dit project de actorbenadering. Bij de actorbenadering staan niet zozeer het landschap of erfgoed maar de mensen centraal. Met deze benadering en aan de hand van concrete casussen van ver...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 261

Initiatief van: Stichting OPEN (samenwerkingsverband erfgoedhuizen) Totale kosten: € 71.280 Toegekende bijdrage Faro: € 60.000 Thema: Ondersteuning Erfgoedparticipatie Samenvatting: Na een succesvolle pilot vanaf 2022 krijgen in 2024 opnieuw ongeveer 50 lokale erfgoedorganisaties een training volgens de methodiek Expeditie Nieuwe Gezichten (ontwikkeld door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Doel is lokale erfgoedorganisati...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 408

Initiatief van: Stichting Wijkcollectie Totale kosten: € 653.474 Toegekende bijdrage Faro: € 80.000 Thema: Dynamische leefomgeving Samenvatting: Rotterdam is een diverse samenleving met veel nieuwkomers. Zij hebben eigen rituelen die in de nieuwe thuisstad niet altijd herkend worden. Een nieuw gedeeld ritueel of sociale actie zien wij als nieuw immaterieel erfgoed. En dat is waar de Wijkcollectie zich op richt: het nieuwe erfgoed in wording. M...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 4
 • 471

Initiatief van: Museum De Voorde Totale kosten: € 407.500 Gevraagd bijdrage Faro: € 60.500 Thema: Waarderen van erfgoed Samenvatting: Museum De Voorde gaat de gehele collectie participatief ontzamelen, wegens noodgedwongen sluiting. We volgen bij het ontzamelen de laatste museale richtlijn, en de geest van het Verdrag van Faro. Ontzamelen kan volgens ons niet zonder de inwoners van Zoetermeer, die lokale betekenis aan de objecten toekenden. We...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 251

Initiatief van: Enabling Archeologie Totale kosten: € 6.825 Toegekende bijdrage Faro: € 6.825 Thema: Ondersteuning erfgoedparticipatie Samenvatting: Archeologen met een arbeidsbeperking hebben veel minder kans om betaald te worden en volwaardig te kunnen participeren in het archeologisch werkveld. Door het ontwikkelen van een workshop waarbij werkgevers en werknemers leren omgaan met een collega met (arbeids-)beperking willen we dit doorbreken...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 227

Initiatief van: BOEi Totale kosten: € 69.180 Toegekende bijdrage Faro: € 27.000 Thema: Democratische vernieuwing Samenvatting: Met dit initiatief ambieert BOEi een alternatieve vorm van vastgoedontwikkeling die plaatsvindt samen met lokale erfgoedgemeenschappen. We willen een open (noem het participatief) ontwikkelproces ontwikkelen waarbij de erfgoedgemeenschap naast de ontwikkelende partij plaats krijgt. Transparant, open en respectvol zijn...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 343

Initiatief van: Writer's Block Murals en Street Art Museum Amsterdam (SAMA) Totale kosten: € 54.300 Toegekende bijdrage Faro: € 40.450 Thema: Waarderen van erfgoed Samenvatting: Street art, voortgekomen uit graffiti, heeft met name het afgelopen decennium wereldwijd en tevens in Nederland een enorme vlucht genomen en breidde zich uit van underground naar (semi) mainstream. De groeiende aandacht voor street art leidt tot dilemma's en vragen ove...

Faro-team
Voor iedereen