Blader door bijdragen

 • 15 sep
 • Olav Swart
 • 117
 • 1

Ons doel is om een groot publiek te interesseren voor archeologie. Het plan is om met behulp van attractieve visualiseringstechnieken, niet zichtbare archeologische objecten en gebeurtenissen op locatie tot leven te wekken. Als de Werkgroep WGMA (Geofysische Meettechnieken in de Archeologie) van de AWN (Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie) in het veld met de grondradar aan het werk is, komen lokale bewoners of passanten vaak kijken ...

Prikbord
 • 12 sep
 • Theo Andriessen
 • 102

De Stevenskerk Nijmegen werkt aan een plan om een 'onderzoeksprogramma' op te zetten waarin we op basis van de uitgangspunten van citizen science onderzoeksprojecten gaan opzetten om de verhalen van de Grote Kerken te verzamelen, te inventariseren, te ontsluiten en te doorgronden. Dat gaan we doen in samenwerking met de Radboud Universiteit en andere erfgoedinstellingen in Nijmegen (stichting Gebroeders van Lymborgh, Huis van de Nijmeegse gesc...

Prikbord
 • 11 sep
 • Monique van den Dries
 • 2
 • 206
 • 1

De archeologie is een belangrijke bron van humanistische waarden voor gemeenschappen en individuen. Participatie in de archeologie kan onder meer bijdragen aan identiteitsvorming, empowerment, sociale cohesie en welzijn. De archeologie kan en wil dit potentieel verder vergroten door de Europese principes van de Valletta-conventie voor erfgoedbescherming te verbinden met die van de Faro-conventie voor openbaar gebruik van erfgoed. Een grote uit...

Prikbord
 • 11 sep
 • Menje Almekinders
 • 115

Het herbestemmen van gebouwd erfgoed gebeurt veelal aan de hand van een procedé dat voortkomt uit het vastgoeddomein. Veel wordt achter gesloten deuren voor de mensen bedacht en uitgevoerd. De spreadsheet is leidend. Met dit initiatief ambieert BOEi een alternatieve vorm van vastgoedontwikkeling die plaatsvindt samen met lokale erfgoedgemeenschappen. We willen een open (noem het participatief) ontwikkelproces ontwikkelen waarbij de erfgoedgeme...

Prikbord
 • 11 sep
 • Maarten Reith
 • 107

The Saba Cultural Policy Plan 2023-2030, with a focus on heritage and increased community participation, represents a significant step towards preserving and enhancing Saba's rich cultural heritage. Beneath an overview of the key components and goals of this plan. 1. Collaborative Approach: The Department of Community Development and Culture, in partnership with the Saba Heritage Center, is leading the effort to revise the cultural policy plan...

Prikbord