Blader door bijdragen

 • okt 2023
 • Robin Raaijmakers
 • 224

Wat betekent het Verdrag van Faro voor de Nederlandse erfgoedzorg, wat is erfgoedparticipatie nu precies en hoe kun je ermee aan de slag? Die vragen staan centraal in een gesprek met Lorna Cruickshanks, participatiespecialist en Robin Raaijmakers, programmamedewerker erfgoed & participatie. Beiden werken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In verschillende rollen waren zij betrokken bij de erfgoedparticipatielabs, die Lorna in opdra...

Robin Raaijmakers
Voor iedereen
 • okt 2023
 • Dick de Jong
 • 1
 • 1687

Op zaterdagmiddag 14 oktober, direct voorafgaand aan de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, organiseert Oud-Utrecht een symposium over erfgoedparticipatie. Saskia Derks, projectleider van De emigratie generatie, zal deze middag, samen met enkele 'verhalenvertellers', laten zien wat De emigratie generatie inhoudt. De emigratie generatie bestaat nu zo'n 4,5 jaar, vertelt Saskia. 'Het idee was om de wereld in de school te krijgen. En dan...

Dick de Jong
Voor iedereen
 • okt 2023
 • Wim Burggraaff
 • 279

Tot 29 november 2023 kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor organisaties waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. De voorkeur gaat uit naar projecten met een educatieve- of digitale insteek, initiatieven die de toegankelijkheid (fysiek, sociaal, digitaal, informatief) van een erfgoedplek vergroten en de aanschaf van apparatuur of ma...

Wim Burggraaff
Info | Nieuws
 • sep 2023
 • Geertje Huisman
 • 192

Voor het eerst gaan we fysieke bijeenkomsten voor het Netwerk Co-waarderen op locatie organiseren! In de Sophiahof in Den Haag delen directeur Henry Timisela van het Museum Maluku en conservator Valerie Veenvliet van het Haags Historisch Museum hun ervaringen met inspirerende projecten. Meer weten en opgeven? Klik hier.

Geertje Huisman
Waarderen van erfgoed
 • sep 2023
 • Maarten Reith
 • 476

Marco van Vulpen, Mirjam Blott, Daudi Cijntje en Eeva Liukku vormen voor de initiatievenronde van 2023 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online en op de bijeenkomst van 12 oktober vanuit het erfgoedveld zijn aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de s...

Maarten Reith
Voor iedereen
 • sep 2023
 • Nicole van Dijk
 • 1
 • 809

Erfgoed, en zeker immaterieel erfgoed, is dynamisch en voortdurend in verandering. Dat is onlosmakelijk verbonden met erfgoed omdat het door mensen van nu wordt doorgegeven, van betekenis wordt voorzien en ja, wordt geleefd. Stichting Wijkcollectie onderzoekt hoe dat veranderend immaterieel erfgoed bij kan dragen aan een leefbare stad waar mensen met zoveel verschillende achtergronden samen moeten leven. Ik schreef er een artikel over dat ver...

Nicole van Dijk
Voor iedereen
 • sep 2023
 • Machteld Linssen
 • 190

Leuk om te delen. Interview met Joost Groeneboer over zijn vrijetijdsbesteding als straatarcheoloog en zijn trashures zoals hij ze noemt. De vraag wat is archeologie krijgt steeds meer dimensies. Morgenster, stadsjutter, straatarcheoloog - LKCA

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • aug 2023
 • Wim Burggraaff
 • 252

Ben jij onderdeel van, of ken jij een toegewijd vrijwilligersteam in de erfgoedsector? Nomineer dan nu een vrijwilligersteam voor de nationale Erfgoedvrijwilligersprijs 2023. Het winnende team ontvangt op 1 december uit handen van demissionair staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media een bedrag van 10.000 euro, tijdens een speciale uitreiking in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook de nummers 2 en 3 ontvangen een mooi geldbedrag....

Wim Burggraaff
Info | Nieuws
 • aug 2023
 • Nicole van Dijk
 • 307

Met dit voorstel willen wij via alle activiteiten van de Wijkcollectie onderzoeken: - Hoe bewoners nieuw materieel erfgoed waarderen; - Welke vormgen van presentatie en borging van dit erfgoed bijdragen aan ontwikkelingen binnen wijken en hun gemeenschappen. ImpactTool Stichting Wijkcollectie heeft de afgelopen jaren een Theory of Change impacttool ontwikkeld. Speciaal samengesteld en getest op het werkveld van immaterieel erfgoed. In 2024 w...

Nicole van Dijk
Dynamische leefomgeving
 • jul 2023
 • Jobbe Wijnen
 • 254

Op Linkedin reageerde ik op het Platform Klimaat en Erfgoed. Over paalwormen en archeologisch erfgoed. En eerst excuus, ik reageerde vrij scherp misschien - de aard van sociale media - daarom allereerst, het is natuurlijk belangrijk dat het Platform Klimaat en Erfgoed er is. Het komt te laat, maar dat doen archeologen nu eenmaal altijd: we komen pas in actie als vernietiging onvermijdelijk is. Maar het is goed dat het er is. En het moet ook g...

Jobbe Wijnen
Archeologie
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2407

Activiteitenplan Voor de tweede ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 6 september 2024 geplaatst zijn op het Faro-platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1200

Begroting Voor de tweede ronde moet de begroting uiterlijk 6 september 2024 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het activiteitenplan!

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1077

Aanvraagformulier De definitieve aanvraag kan pas worden ingediend nadat eind november/begin december 2024 bekend is welke initiatieven mogen aanvragen en de lijst hiervan is gepubliceerd in de Staatscourant. Gebruik hiervoor het format van het aanvraagformulier en voeg daarbij in ongewijzigde vorm het eerder ingediende activiteitenplan en de begroting. Stuur alle formulieren naar subsidies@cultureelerfgoed.nl en in cc naar faro@cultureelerfgo...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
Gearchiveerd
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1199

Begroting Voor de eerste ronde moet de begroting uiterlijk 20 september 2023 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het projectplan!

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
Gearchiveerd
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1289

Activiteitenplan Voor de eerste ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 20 september 2023 geplaatst zijn op het Faro platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Robin Raaijmakers
 • 2
 • 4986

Op woensdagochtend 14 juni vond de bijeenkomst ‘Maatschappelijke diensttijd in het erfgoedveld’ plaats. Vanuit het deelthema ‘Erfgoedbewustzijn en educatie’ uit de Uitvoeringsagenda Faro Deel I, leerden we met bijna twintig deelnemers wat de maatschappelijke diensttijd (MDT) inhoudt en verkenden we gezamenlijk wat ervoor nodig is om de verbinding te leggen tussen de MDT en het erfgoedveld. Vanuit Team MDT trapten Yvonne Kruizinga (Vereniging N...

Robin Raaijmakers
Erfgoedbewustzijn en educatie
 • jul 2023
 • Robin Raaijmakers
 • 1
 • 1529

Werken aan creativiteit en expressiviteit is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie is de eerste variabele peiling die onder de noemer Peil.onderwijs is uitgevoerd. Er is gekeken naar het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onder...

Robin Raaijmakers
Erfgoedbewustzijn en educatie