Blader door bijdragen

 • 8 aug
 • Machteld Linssen
 • 261
 • 1

Dit is een initiatief van Mobiele Collectie Nederland Het project De stichting Mobiele Collectie Nederland [MCN] heeft als taak en doelstelling het mobiele erfgoed, zijnde de oude auto’s brommers, schepen, vliegtuigen, treinen en trams, een breder maatschappelijk draagvlak te geven. Een van de middelen die daartoe is ontwikkeld is een speciaal op het mobiele erfgoed toegesneden waarderingsmethode[1]; het Waarde Stellend Kader of WSK. Dat WSK b...

Prikbord
 • 1 aug
 • Machteld Linssen
 • 153

Dit is een initiatief van het Limburgs Museum Het Limburgs Museum heeft het pilotproject 'Ons Limburgs Museum' (OLM) gelanceerd om meer deelname en betrokkenheid bij cultureel erfgoed te bevorderen. Het OLM is de facilitator van het collectieve geheugen van Limburg. We streven ernaar om cultuur en geschiedenis toegankelijk te maken buiten de muren van musea, en doen dat in samenwerking met 60 partners uit het erfgoedveld en ons publiek. We doe...

Prikbord
 • 31 jul
 • Machteld Linssen
 • 233

Dit is een initiatief van de gemeente Hilversum. Onderaan een oproep om mee te denken met dit initiatief! We leven in een periode waarin grote veranderingen op ons afkomen. We hebben te maken met het tekort aan betaalbare woningen, de klimaatverandering en de stikstofcrisis. Onze leefomgeving verandert, we zien ons thuis veranderen. De vraag is: hoe blijven we ons dan thuis voelen waar we wonen, werken, leven? Het initiatief in tuinstad Hilve...

Prikbord
 • 31 jul
 • Lian van der Zon
 • 429
 • 1

Oral history wordt steeds vaker gebruikt om verhalen van mensen op te halen. Er wordt veel tijd gestoken in het opleiden van interviewers, het vinden van getuigen en het vastleggen van herinneringen. Door de jaren heen zijn er zo ontelbaar veel interviews afgenomen over uiteenlopende onderwerpen. Maar; waar zijn al deze interviews nu te vinden? Slechts een deel van de interviews is duurzaam opgeslagen en een nog kleiner deel is ook echt goed t...

Prikbord
 • 24 jul
 • Hans van de Bunte
 • 300
 • 1

Toolkit participatief ontzamelen van een museale streekcollectie Van schilderijen tot sieraden, van historische klompenkar en andere streekhistorische objecten tot populair design uit Nederlandse interieurs (New Towns) van de jaren 1950-1990. Tot de (Streek)historische collectie van Stichting Museum De Voorde (MDV) behoren écht Zoetermeerse items, regio-overstijgende relevante objecten en objecten met nationale relevantie. Samen met erfgoedpa...

Prikbord
 • 24 jul
 • Yvonne Ploum
 • 298

De kwaliteit van het beheren, behouden en beleven van erfgoed stijgt, wanneer vrijwilligers over up-to-date kennis en vaardigheden beschikken. En dat geldt zeker als het gaat over onderwerpen of thema's waar op dat moment vraagstukken voor hen liggen. En niet minder belangrijk: kennis en vaardigheden maken het mogelijk dat vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen zich emanciperen in hun bijdrage aan waardevol erfgoed. Bovendien kunnen gemeenscha...

Prikbord
 • 20 jul
 • Jobbe Wijnen
 • 155

Op Linkedin reageerde ik op het Platform Klimaat en Erfgoed. Over paalwormen en archeologisch erfgoed. En eerst excuus, ik reageerde vrij scherp misschien - de aard van sociale media - daarom allereerst, het is natuurlijk belangrijk dat het Platform Klimaat en Erfgoed er is. Het komt te laat, maar dat doen archeologen nu eenmaal altijd: we komen pas in actie als vernietiging onvermijdelijk is. Maar het is goed dat het er is. En het moet ook g...

Archeologie
 • 19 jul
 • Maarten Reith
 • 239

Dit project, met als ondertitel 'Praktijkgerichte ontwikkeling van nieuwe participatie-instrumenten', richt zich op de centrale problematiek van het spanningsveld tussen leef- en systeemwereld. Het adagium ‘leren van het verleden’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij ruimtelijke opgaven. Dat begrip van onze geschiedenis gaat niet alleen om de fysieke omgeving en de functionaliteit, maar het gaat ook (of juist) om de maatschappelijke waarden, b...

Prikbord
 • 19 jul
 • Machteld Linssen
 • 157

Voorstel van LSA Bewoners. Kristel Jeuring Overal door het land proberen bewoners plekken van betekenis voor de buurt te behouden door het te beheren, of het eigenaarschap over te nemen. De voorbeelden van hoe dat er uit kan zien zijn ontzettend behulpzaam voor andere om dat voorbeeld te volgen. Waar het politiek enerzijds wordt aangemoedigd manier om te bouwen aan sterke gemeenschappen en die zelf regie nemen, zien we tegelijkertijd dat het i...

Prikbord
 • 17 jul
 • Gerdy Verschuure-Stuip
 • 1
 • 280

Als we het Faro-gedachtegoed beter in ruimtelijke transformatieprocessen willen verankeren, is alleen het doceren van de ons bekende methoden rond participatie, co-creatie, communicatie en netwerken opbouwen onvoldoende. Onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerken, het begrijpen van elkaars ‘taal’, het meten van de effectiviteit en toepasbaarheid van bestaande en nieuwe tools etc. is essentieel. Het hoger onderwijs is een goede plek om nieuwe...

Prikbord
 • 12 jul
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 489

Activiteitenplan Voor de eerste ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 20 september 2023 geplaatst zijn op het Faro-platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 12 jul
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 401

Begroting Voor de eerste ronde moet de begroting uiterlijk 20 september 2023 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het projectplan!

Regeling Uitvoeringsagenda Far