Blader door bijdragen

 • 9 apr
 • Jeroen Overweel
 • 1
 • 154

Op uitnodiging van Jos van der Lans mocht ik een artikel schrijven voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over het gebruik van erfgoed in het sociaal werk. Jos is ook drijvende kracht achter de Canon Sociaal Werk. Met ondersteuning van het Faro programma organiseren zij het symposium 'Kan het verleden helpen?" met vier mooie workshops over de rol van buurtherinneringen, het gebruik van verhalen, van historische gebouwen in de zorg en ...

Jeroen Overweel
Erfgoed als hulpbron
 • 25 mrt
 • Emma Goossens
 • 3
 • 107

De ophaal-bijeenkomst 'Erfgoedpraktijk in beweging' is inmiddels achter de rug. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarin veel inzichten en ervaringen gedeeld zijn. Intussen is er een verslag geschreven en dat is hier te vinden. Behoefte aan extra informatie of wil je iets kwijt aan de auteurs van het te schrijven handboek over erfgoedparticipatie? Je kunt altijd mailen naar j.rodenberg@vu.nl. Namens de organisatie van de bijeenkomst 'Erfg...

Emma Goossens
Opleidingen
 • 25 mrt
 • Faro-team
 • 200

Op 13 maart opende wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere de zoektocht naar Romeins Zeeland. Dit gebeurde bij strandpost Oranjezon van Stichting Strandexploitatie Veere. Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen: vermoedelijk een havenstad nabij Domburg en een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder. Met het wetenschappelijk publieksproject Beach Archaeology willen de deelnemende partijen ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 15 mrt
 • Machteld Linssen
 • 102

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceerde onlangs een kaart van lokale archeologische onderzoeksagenda's. Deze kaart ontsluit beleidsdocumenten die richting geven aan archeologisch onderzoek en beleid. Enkele fraaie voorbeelden zijn: de integrale erfgoedagenda van Leiden, waarin een archeologische met een bouwhistorische onderzoeksagenda is gecombineerd. de uitgebreide en systematische onderzoeksagenda van Roermond. de ecologische ...

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • 27 feb
 • Leonie Wingen
 • 84

Donderdag 18 april organiseren Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en stichting OPEN een expertmeeting voor erfgoedcoaches die zich met participatie bezighouden én voor digitale erfgoedcoaches. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken: wat de relatie tussen oral history en erfgoed is, hoe je oral history kunt inzetten om participatie te bevorderen en wat er nodig is om oral history interviews op duurzame wijze te bewaren en ...

Leonie Wingen
Oral history
 • 22 feb
 • Lorna Cruickshanks
 • 121

Er is nog één week om je aan te melden! De nieuwe erfgoedparticipatie-labs voor medewerkers van gemeenten en provincies beginnen in maart. Tijdens deze labs ga je actief aan de slag met de Faro-werkwijze. Je stapt binnen met een vraag of casus. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een participatief waarderingstraject rond Post ’65-erfgoed dat je verder wilt uitwerken tot een implementatieplan? Wil je meerdere belanghebbenden betrekken bij het ver...

Lorna Cruickshanks
Voor iedereen
 • 14 feb
 • Lian van der Zon
 • 149

Onlangs verscheen het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre (ook bekend als Bijdragen en Mededelingen Gelre) met daarin o.a. de resultaten van onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland. Voor het jaarboek schreven Henriette Kosse, Tim Stapel en Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland het artikel: ‘Meedoen met erfgoed. De stand van historische verenigingen in Gelderland’. In dit artikel onderzoeken ze de sociaal-maatscha...

Lian van der Zon
Info | Nieuws
 • 14 feb
 • Thomas van Maaren
 • 138

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië. We nodigen musea en erfgoedinstellingen met deze collecties uit om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Binnen deze call, die uit twee trajecten bestaat is er extra aandacht voor het digitaliseren en beschikbaar ste...

Thomas van Maaren
Oral history
 • 13 feb
 • Machteld Linssen
 • 98

Vraag: Heeft het nog wel zin heeft een initiatief in te dienen voor een thema waarvan het gereserveerde budget al op is? Antwoord: Alle aanvragen worden eerst op basis van een beoordeling op inhoud gerangschikt. Als jouw initiatief hoog scoort, maar er is geen themabudget meer, dan wordt gekeken of er nog ruimte is binnen het niet-gelabelde budget. Hier kun je lezen hoe het ervoor staat met de beschikbare budgetten per thema en het niet-gelab...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 8 feb
 • Leonie Wingen
 • 266

Subsidie vinden voor het uitvoeren van een oral history project is voor erfgoedorganisaties niet eenvoudig. Vaak lukt dit alleen als oral history onderdeel is van het maken van een breder project, zoals het maken van een tentoonstelling, een participatief of educatief project gericht op resultaten met betrekking tot de deelnemers of van een onderzoek. Verhalen ophalen met oral history als hoofddoel of het borgen van oral history als doel op z...

Leonie Wingen
Oral history
 • 30 jan
 • Robin Raaijmakers
 • 181

Meld je nu aan voor de nieuwe erfgoedparticipatie-labs, speciaal voor medewerkers van gemeente en provincies! In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de ErfgoedAcademie twee labs waarin je actief aan de slag gaat met de Faro-werkwijze. Je krijgt inzicht in de betekenis van Faro voor jouw gemeente of provincie en je leert hoe je erfgoedparticipatie effectief in de praktijk kunt toepassen. De labs lopen van maa...

Robin Raaijmakers
Voor iedereen
 • 15 jan
 • Frank Altenburg
 • 120

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 ligt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. In het NPLG werken Rijk en provincies samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor de leefomgeving in het landelijk gebied, zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie, gezamenlijk aan ...

Frank Altenburg
Dynamische leefomgeving
 • 11 jan
 • Faro-team
 • 572

Nederland heeft het Verdrag van Faro ondertekend. De Raad van Europa benadrukt met dit verdrag een ander perspectief op erfgoed. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Voor de uitvoering in Nederland is 6 miljoen euro beschikbaar. De drie belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk stimuleren, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en o...

Faro-team
Voor iedereen