• jul 2023
 • Jobbe Wijnen
 • 254

Op Linkedin reageerde ik op het Platform Klimaat en Erfgoed. Over paalwormen en archeologisch erfgoed. En eerst excuus, ik reageerde vrij scherp misschien - de aard van sociale media - daarom allereerst, het is natuurlijk belangrijk dat het Platform Klimaat en Erfgoed er is. Het komt te laat, maar dat doen archeologen nu eenmaal altijd: we komen pas in actie als vernietiging onvermijdelijk is. Maar het is goed dat het er is. En het moet ook g...

Jobbe Wijnen
Archeologie
 • jun 2023
 • Jobbe Wijnen
 • 903

Op 17 juni jl is het archeologisch samenwerkingsproject Wyldemerck feestelijk afgerond in de Sophiahof in Den Haag. Het maximale dat je van participatie mag verwachten werd realiteit: de deelnemers hebben het project uiteindelijk overgenomen en organisseerden de eindbijeenkomst zelf, terwijl de archeologen er bij stonden te kijken. Bekijk hier de video (die zich helaas niet laat embedden in het platform): https://youtu.be/eSt1SIQ_3vM Bra...

Jobbe Wijnen
Archeologie
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1088

Aan: Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag Per mail: info@cultuur.nl cc. Groot Reuvens Overleg, RCE, AWN Huizen, 30 juni/ 1 juli 2022 Betr.: reactie op advies van commissie van Raad voor Cultuur: Archeologie bij de tijd, februari 2022 Geachte commissie, In februari 2022 heeft de AWN bij uw presentatie van het rapport Archeologie bij de tijd tijdens het Groot Reuvens Overleg (GRO) een aantal punten naar voren gebrach...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 902

Vragen ter voorbereiding op de werksessie FARO En reactie hierop vanuit het VOIA bestuur Deze vragen zijn voortgekomen uit de gesprekken die tot nu toe over het Advies van de Raad voor Cultuur en over Faro zijn gevoerd in en met het veld. T.a.v. de ambitie: De samenleving meer betrekken bij de Malta-archeologie 1a. Publieksbereik en participatie in Malta-archeologie als verplichting voor certificaathouder (uitvoerder archeologisch onderzoek/sc...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 860

Reactie PAN/AHS op Uitnodiging gesprek publieksbereik en participatie in de archeologie Vanuit de expertise van PAN/AHS kan gereageerd worden de vragen m.b.t. ambitie 2: Publieksbereik en participatie als basisvoorziening en de mogelijkheden buiten de Malta-archeologie, en ambitie 3: het organiseren van een leeromgeving. PAN biedt een (digitale) omgeving waar zoekers/amateurs/vrijwilligers hun vondsten (uit landbodems en waterbodems) die tot...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1048

Over LGOG Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé vereniging op het gebied van de Limburgse Historie. Wij organiseren activiteiten, geven publicaties uit en beheren meerdere collecties. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Limburg kan lid worden en deelnemen aan deze activiteiten. Op dit moment telt de vereniging meer dan 2.000 leden. Daarnaast zijn we een belangrijke speler...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jul 2022
 • Floris van Oosterhout
 • 442

Hieronder mijn reactie op de vragen in de stap Ambities uitwerken als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Opgravingsbedrijven. 1a. Publieksbereik en participatie in Malta-archeologie als verplichting voor certificaathouder Het is geen goed idee om publieksbereik/participatie toe te voegen aan de verplichtingen voor de certificaathouders. Op dit oment ontbreekt hiervoor ook een goede grond vanuit wetgeving/beleid. ...

Floris van Oosterhout
Archeologie
 • jun 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 873

Vragen ter voorbereiding op de werksessie Deze vragen zijn voortgekomen uit de gesprekken die tot nu toe over het Advies van de Raad voor Cultuur en over Faro zijn gevoerd in en met het veld. T.a.v. de ambitie: De samenleving meer betrekken bij de Malta-archeologie 1a. Publieksbereik en participatie in Malta-archeologie als verplichting voor certificaathouder (uitvoerder archeologisch onderzoek/schrijver PVE) De Raad voor Cultuur geeft in ha...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jun 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 854

Datum: 28-6-2022 Betreft: Schriftelijke reactie op vragen publieksbereik en burgerparticipatie in het licht van Faro Geachte mevrouw Linssen, U heeft ons als Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) gevraagd om een reactie te geven op de vragen omtrent Publieksbereik en burgerparticipatie in het licht van Faro. Deze reactie kan u helpen bij het formuleren van de beleidsbrief naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur. Onze r...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jun 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 864

Vragen ter voorbereiding op de werksessie Deze vragen zijn voortgekomen uit de gesprekken die tot nu toe over het Advies van de Raad voor Cultuur en over Faro zijn gevoerd in en met het veld. T.a.v. de ambitie: De samenleving meer betrekken bij de Malta-archeologie 1a. Publieksbereik en participatie in Malta-archeologie als verplichting voor certificaathouder (uitvoerder archeologisch onderzoek/schrijver PVE) De Raad voor Cultuur geeft in ha...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jun 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1180

Reactie op element ‘publiek’ uit Advies Archeologie bij de tijd, Raad voor Cultuur februari 2022 21 juni 2022 Geachte Staatssecretaris, U heeft het archeologisch veld uitgenodigd te reageren op het advies “Archeologie bij de tijd” van de Raad voor Cultuur. Daar maken wij graag gebruik van. We beperken ons hier tot wat in het advies over de publieke kant van het archeologiebestel wordt gezegd. Wij vinden dat de Raad die publieke kant te eng he...

Machteld Linssen
Archeologie
 • jun 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1135

Mag het iets meer zijn? Overwegingen bij het advies van de Raad voor Cultuur inzake de evaluatie van het archeologisch bestel C. Cohen Stuart, N. de Jong-Lambregts, K. Leijnse, M. Schepers, R. van Haarlem, M.F. van Oorsouw, H.M. van der Velde, M. Verbruggen & S. Wentink Inleiding Op 10 februari presenteerde een commissie onder leiding van prof. dr. A. Rinnooy Kan een advies inzake een evaluatie van het huidige archeologische bestel. Dit advies...

Machteld Linssen
Archeologie
 • mei 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1787
 • 1

Visie van de Stichting Archeologie & Publiek t.a.v. de vragen die gesteld zijn in de uitnodiging tot gesprek 1a. Publieksbereik en participatie in Malta-archeologie als verplichting voor certificaathouder (uitvoerder archeologisch onderzoek/schrijver PVE) De Raad voor Cultuur geeft in haar advies een concreet voorstel voor publieksbereik en participatie. Ze stelt voor om publieksbereik en participatie toe te voegen aan de verplichtingen van e...

Machteld Linssen
Archeologie
 • mei 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1985
 • 1

Datum: 23 mei 20 Betreft: Gespreksnotitie Publieksbereik en Participatie in de archeologie Inleiding Vanuit de vraag van RCE om na te denken over de mogelijkheden voor publieksbereik en participatie in de archeologie, levert Enabling Archeologie graag een bijdrage. Aanleiding van de uitvraag vormt het recente advies van de Raad voor Cultuur Archeologie bij de tijd en het voornemen van Nederland om het Verdrag van Faro te ondertekenen. ...

Machteld Linssen
Archeologie
 • mei 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 4729

Zienswijze van het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) op het rapport Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur. Vastgesteld in de vergadering van OPEN van vrijdag 13 mei 2022 Opgesteld door Martijn van Poecke, Anton Cruysheer, Yvette Burnier, Ruud van Eeten In mei 2021 vroeg de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Raad voor Cultuur (RvC) om advies uit te brengen in het kader van de evaluatie van de Erfg...

Machteld Linssen
Archeologie

Archeologie

Archeologie

Zoek

Recent actief

Machteld Linssen
Anton Cruysheer
Channa Cohen Suart
Meinou Remmig
Jobbe Wijnen
Marieke Van Winkelhoff
Petra Ploeg
Marie-France van Oorsouw
Ruud Raats
Kenneth Cuvalay
Dianne van de Zande
Heleen van Londen

Over dit thema

Het Verdrag van Faro betekent nieuwe accenten in de archeologiepraktijk. Het gesprek hierover wordt hier gevoerd.

 • status: publiek
 • gestart op: feb 2022
 • 47 leden
 • 32 bijdragen