Blader door bijdragen

 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 283

Initiatief van: Erfgoed Leiden en Omstreken (Gemeente Leiden) Totale kosten: € 138.143 Toegekende bijdrage Faro: € 62.300 Thema: Waarderen van Erfgoed Samenvatting: Bij de waardering van gebouwd erfgoed wordt weinig rekening gehouden met de betekenis die bewoners aan hun leefomgeving geven. Doel van dit initiatief is de totstandkoming van een waarderingsmethodiek van die leefomgeving, inclusief het bewonersperspectief. Eerder maakten we met ni...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 203

Initiatief van: Enabling Archeologie Totale kosten: € 6.825 Toegekende bijdrage Faro: € 6.825 Thema: Ondersteuning erfgoedparticipatie Samenvatting: Archeologen met een arbeidsbeperking hebben veel minder kans om betaald te worden en volwaardig te kunnen participeren in het archeologisch werkveld. Door het ontwikkelen van een workshop waarbij werkgevers en werknemers leren omgaan met een collega met (arbeids-)beperking willen we dit doorbreken...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 194

Initiatief van: BOEi Totale kosten: € 69.180 Toegekende bijdrage Faro: € 27.000 Thema: Democratische vernieuwing Samenvatting: Met dit initiatief ambieert BOEi een alternatieve vorm van vastgoedontwikkeling die plaatsvindt samen met lokale erfgoedgemeenschappen. We willen een open (noem het participatief) ontwikkelproces ontwikkelen waarbij de erfgoedgemeenschap naast de ontwikkelende partij plaats krijgt. Transparant, open en respectvol zijn...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 275

Initiatief van: Writer's Block Murals en Street Art Museum Amsterdam (SAMA) Totale kosten: € 54.300 Toegekende bijdrage Faro: € 40.450 Thema: Waarderen van erfgoed Samenvatting: Street art, voortgekomen uit graffiti, heeft met name het afgelopen decennium wereldwijd en tevens in Nederland een enorme vlucht genomen en breidde zich uit van underground naar (semi) mainstream. De groeiende aandacht voor street art leidt tot dilemma's en vragen ove...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 277

Initiatief van: Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum Totale kosten: € 185.000 Toegekende bijdrage Faro: € 85.000 Thema: Waarderen van erfgoed Samenvatting: Om het probleem van ‘schurend erfgoed’ het hoofd te bieden kiezen we voor de innovatieve route van het woordvoerderschap. We gaan onze historische collecties niet passief ‘ter sprake’ brengen maar hernieuwd actief ‘laten spreken’ door middel van voorsprekers. Uit zoveel mogelijk gel...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 185

Initiatief van: Universiteit van Amsterdam (Heleen van Londen) Totale kosten: € 174.815 Toegekende bijdrage Faro: € 29.615 Thema: Archeologie Samenvatting: Na het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) dat de UvA in Nederland uitvoerde in het Groene Woud in Brabant willen we verder met de participatieve archeologie en met CARE. In de CARE-benadering combineren we meedoen aan het archeologische onderzoek naar ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 187

Initiatief van: De Haagse Hogeschool/Stichting Mobiele Collectie Nederland Totale kosten: € 19.080 Toegekende bijdrage Faro: € 19.080 Thema: Digitaal Erfgoed Samenvatting: De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) wil inzetten op het creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid waarmee een breder draagvlak voor mobiel erfgoed wordt beoogd. Ze nemen daarom het initiatief om samen met de Haagse Hogeschool twee deelvragen te onderz...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 210

Initiatief van: OPEN (provinciale erfgoedhuizen) Totale kosten: € 109.437 Toegekende bijdrage Faro: € 65.000 Thema: Ondersteuning Erfgoedparticipatie Samenvatting: De provinciale erfgoedhuizen gaan een digitale kennisbank/database ontwikkelen om al hun, nu nog versnipperde kennis op een centrale plek te ontsluiten. Per thema/discipline is straks bij elkaar te vinden wat er is ontwikkeld aan factsheets, online trainingen, video’s, etc. en welke...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 170

Initiatief van: AWN – Nederlandse Archeologievereniging Totale kosten: € 10.000 Toegekende bijdrage Faro: € 10.000 Thema: Archeologie Samenvatting: We willen een gecentraliseerde, digitale repository opzetten voor erfgoeddata voor en door burgeronderzoekers. Burgeronderzoekers hebben door de jaren heen een schat aan archeologische data verzameld. Deze data zijn vaak onbekend bij andere (professionele) onderzoekers. Met dit initiatief willen w...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 170

Initiatief van: Past Forward Totale kosten: € 53.603 Toegekende bijdrage Faro: € 53.603 Thema's: Erfgoedbewustzijn en educatie Samenvatting: Dit multidisciplinaire onderzoeksproject heeft tot doel de relaties tussen jongeren, van 12 tot 30 jaar, en archeologisch erfgoed te verkennen en beter te begrijpen. We starten met een vooronderzoek, waarbij we een syntheserapport opstellen op basis van reeds afgeronde onderzoeken over jongeren en (archeo...

Faro-team
Voor iedereen
 • 30 nov
 • Faro-team
 • 1
 • 3405

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. In totaal zijn er door uiteenlopende partijen in de erfgoedpraktijk 36 voorstellen ingediend. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Faro-middelen beschikbaar gesteld om “samen met het erfgoedveld het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken”. Er zijn initiatieven bij die Faro een ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 1 nov
 • Faro-team
 • 185

Op donderdag 12 oktober 2023 kwamen zo'n honderd vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Paushuize in Utrecht bijeen om zich over 36 ingediende Faro-initiatieven te buigen. Vrijwel alle initiatiefnemers waren present om hun project te pitchen op de postermarkt. Daarnaast bezochten geïnteresseerde professionals uit diverse sectoren de bijeenkomst. Het bediscussiëren van elkaars initiatieven was, naast kennis uitwisselen, ook bedoeld om extra ...

Faro-team
Voor iedereen
 • mei 2023
 • Faro-team
 • 1401

Staatssecretaris Gunay Uslu zal nog dit jaar het Verdrag van Faro ondertekenen. Daarmee committeert Nederland zich aan de afspraken in het verdrag over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. Dat meldt zij in de vandaag door haar verzonden Kamerbrief 'Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk'. Het verdrag is opgesteld door de Raad van Europa en benadrukt een perspectief op erfgoed waarin mensen en hún relatie met erfgoed centraal staa...

Faro-team
Voor iedereen
 • apr 2023
 • Faro-team
 • 1398

Op dinsdag 18 april 2023 kwamen circa 20 deelnemers naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een interactieve bijeenkomst over kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Directe aanleiding van de bijeenkomst was het verschijnen van twee boeken over dit onderwerp. Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteerden inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community, een bundel met bestuurskundige perspectieven ...

Faro-team
Werkwijzen en wegwijzen
 • mrt 2023
 • Faro-team
 • 192

Vanuit het programma Faro organiseren we op dinsdag 18 april een interactieve bijeenkomst waarin we erfgoed en participatie van twee kanten belichten: leren over en leren van participatie. Je kunt luisteren naar interessante sprekers en eigen ervaringen of vragen inbrengen. Leren over participatie: Pieter Wagenaar & Jeroen Rodenberg presenteren inzichten uit de recent verschenen bundel Calling on the community: bestuurskundige perspectieven op...

Faro-team
Erfgoedparticipatie