Oproep: neem deel aan het netwerk beladen erfgoed

  • 11 jul
  • Faro-team
  • 1
  • 77
Faro-team
Info | Nieuws
  • Jonathan Even-Zohar

Erfgoed kan een gevoel van saamhorigheid en trots teweegbrengen, maar ook aanleiding zijn tot twist en schaamte. We hoeven maar te denken aan de discussies over Piet, J.P Coen herdacht op een sokkel of met een straatnaam, of aan de Muur van Mussert. Wat of wie mag een plek hebben in onze gedeelde openbare ruimte en wat of wie niet? Hoe voeren we het gesprek over deze kwesties? Hoe kunnen we polarisatie voorkomen? Het zijn vragen waar bestuurders, ambtenaren, erfgoedmensen, andere betrokkenen een antwoord op zoeken. Wat kan hun bijdrage zijn in de omgang met omstreden erfgoed?

Is dat de rol van expert, verzoener, coach of moderator? Wanneer neem je als erfgoedorganisatie een bepaalde rol op en wanneer niet? Hoe kun je een bestuurlijke impasse doorbreken en tot een besluit komen? Hoe zet je een meerstemmig, participatief en gelijkwaardig proces op rond gepolariseerd erfgoed? Hoe anticipeer je op maatschappelijke kwesties die ook het erfgoed raken?

In het traject naar de Faro-uitvoeringsagenda bleek dat er behoefte is aan een netwerk voor kennis en uitwisseling over de omgang met beladen erfgoed in de openbare ruimte. Het verbinden van mensen en organisaties om kennis en ervaringen uit te wisselen, kan bijdragen aan een beter hanteerbaar proces en een betere besluitvorming.

Graag komen we in contact met organisaties en personen die belangstelling en behoefte hebben om aan de slag te gaan in een netwerk beladen erfgoed in de openbare ruimte. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u een bericht sturen naar faro@cultureelerfgoed.nl.

Still uit een video van Semâ Bekirović waarin ze bevraagt hoe we kunnen omgaan met standbeelden die problematisch zijn en een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis van Nederland symboliseren.

Reacties

één reactie, 11 juli