Faro-initiatief Beach Archaeology gestart: zoektocht naar Romeins Zeeland

  • 25 mrt
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast gisteren
  • 123
Faro-team
Voor iedereen
  • Anton Cruysheer

Op 13 maart opende wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere de zoektocht naar Romeins Zeeland. Dit gebeurde bij strandpost Oranjezon van Stichting Strandexploitatie Veere. Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen: vermoedelijk een havenstad nabij Domburg en een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder. Met het wetenschappelijk publieksproject Beach Archaeology willen de deelnemende partijen bestaande strandvondsten inventariseren en daarnaast vondsten die nog steeds aanspoelen verzamelen en documenteren.

Romeins Zeeland
2.000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders, en waar nu zee is lagen vroeger nederzettingen. Er is weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine resten aan op het strand. Scherven van aardewerk, stukken van dakpannen en brokstukken bouwsteen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat ergens aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag. Samen vertellen de strandvondsten een stukje van het Romeinse verhaal.

Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis), Erfgoed Zeeland
Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis), Erfgoed Zeeland.

Onmisbare strandzoekers
Dat het verhaal over Romeins Zeeland verteld kan worden begint met aandachtige strandzoekers die al jaren de stranden aflopen. Zij rapen stukken aardewerk, bot en vuursteen op en melden hun strandvondsten bij het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. Specialisten herkenden de Romeinse restanten en wisten zo dat er hier meer aan de hand is. Wat er precies aan Romeinse gebouwen stond, wat daar nog van over is, hoe het landschap er 2.000 jaar geleden uitzag: dat is nog niet bekend.

Erfgoedparticipatie
Het project Beach Archaeology (strandarcheologie) wil dat uitzoeken en combineert daarvoor de kennis en inzet van allerlei partijen. Dat laatste maakt het bijzonder. Een brede erfgoedgemeenschap - strandzoekers, archeologen, overheden, onderwijs en vrijwilligers - werkt samen met strandexploitatie en de toeristische sector om meer te weten te komen over het Romeinse verleden van Zeeland. Een van de eerste initiatieven om meer bekendheid te geven aan 'Beach Archaeology' is de plaatsing van een informatiebord op het strand Oranjezon bij Vrouwenpolder.

Het project is gebaseerd op de kernwaarden van het Europese Verdrag van Faro dat Nederland begin dit jaar heeft ondertekend. In dit verdrag draait het om meedoen en meebeslissen over erfgoed en over de verbindende waarde van erfgoed voor de samenleving. Eind 2023 is het project, vanwege het bijzondere karakter, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgekozen voor subsidie en wordt het nu als Faro-project uitgevoerd.

Meer informatie over Beach Archaeology is te lezen op de website van Erfgoed Zeeland.