Poelenburg Peldersveld: buurtdragers en buurtmakers

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast dec 2023
  • 2
  • 501
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Gemeente Zaanstad

Totale kosten: € 86.225
Toegekende bijdrage Faro: € 41.125

Thema: Dynamische leefomgeving

Samenvatting:
De gemeente Zaanstad is in samenwerking met drie corporaties en twintig andere organisaties gestart met een integrale vernieuwing van de naoorlogse wijken Poelenburg-Peldersveld. Die vernieuwing gebeurt van onderop, door het bouwen van netwerken en samen met hen armoede, onderwijsachterstand en woonproblemen op te lossen. In dit kader wordt onder de titel ‘Buurtdragers’ aan de hand van gesprekken met bewoners, ‘mental maps’ en observaties onderzocht welke ruimtelijke structuren, plekken en programma’s de binding van bewoners aan hun buurt mogelijk maken. Beoogd wordt een visualisatie van buurtdragers, dat wil zeggen: de ruimtelijke structuren, plekken en voorzieningen die de binding van bewoners met hun buurt duurzaam kunnen versterken. Zo ontstaat een instrument dat door ruimtelijke ontwerpers gebruikt kan worden bij ontwerpkeuzes voor hun plannen. Bij ‘Buurtmakers’ gaan de onderzoekers op zoek naar de sociale buurtdragers: Wie zijn de buurtmakers die de potentie van plekken zien en de talenten van anderen in de buurt op waarde weten te schatten? Door hen actiever bij de plannen te betrekken ontstaat draagvlak en een groter gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap.

Trefwoorden