Betrokkenheid erfgoedgemeenschap bij bedreigd erfgoed slavernijverleden Sint Eustatius

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 307
Faro-team (online)
Voor iedereen

Initiatief van: St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance

Totale kosten: € 36.807
Toegekende bijdrage Faro: € 32.107

Thema: Caribisch Nederland

Samenvatting:
Met dit initiatief willen we de betrokkenheid van de inwoners van Sint Eustatius vergroten bij (bedreigd) erfgoed van het slavernijverleden. We zetten in op kennisuitwisseling, bewustwording, gemeenschapsvorming en een betere omgang met dit erfgoed en de erfgoedgemeenschap. Het merendeel van de bevolking stamt af van tot slaaf gemaakten. Toch ontbreekt dit perspectief in de zorg voor (archeologisch) cultureel erfgoed in het algemeen en herbegrafenis/herdenking van Afrikaanse voorouders in het bijzonder. Om de gemeenschap te helpen een eigen perspectief te vormen en hier uiting aan te geven, ondernemen we de volgende activiteiten:

  1. Podcastserie met pleitbezorgers en reacties van de gemeenschap;
  2. Vertoning documentaire A story of Bones met nagesprek (voor breed publiek en middelbare school);
  3. Ontwikkelen van een protocol voor ‘descendant community engagement’ en vorming van een community van vrijwilligers die zich gaat inzetten voor dit erfgoed;
  4. Focusgroepen met de community ter verdieping en articulatie van hun perspectief (werving via, vertoning documentaire, straathoekwerk, radio-uitzendingen, gesprekken met sleutelfiguren, etc.).

Trefwoorden