Ontwikkeling workshop: erfgoedwerkveld opener maken voor mensen met een beperking

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 204
Faro-team
Voor iedereen
  • Inge Kleefman

Initiatief van: Enabling Archeologie

Totale kosten: € 6.825
Toegekende bijdrage Faro: € 6.825

Thema: Ondersteuning erfgoedparticipatie

Samenvatting:
Archeologen met een arbeidsbeperking hebben veel minder kans om betaald te worden en volwaardig te kunnen participeren in het archeologisch werkveld. Door het ontwikkelen van een workshop waarbij werkgevers en werknemers leren omgaan met een collega met (arbeids-)beperking willen we dit doorbreken. Het doel is om mensen anders te leren kijken naar iemands beperking en het niet bij voorbaat als onoverkomelijk probleem te zien. Een diverse omgeving zorgt ook voor verschillende invalshoeken richting erfgoed en de interpretatie hiervan. Erfgoed is immers van iedereen. Dat maakt deze workshop ook zo belangrijk om bewustwording te creëren; voor een inclusieve wijze van denken, niet alleen over het werkveld, maar tevens ook voor de manier van doelgroepen benaderen en erfgoed/archeologie an sich. Het beoogde eindresultaat is een draaiboek, presentatie, en een (blauwdruk voor) een rollenspel. De workshop zal in het project worden ontwikkeld, gegeven en geëvalueerd.

Trefwoorden