Handboek Erfgoedparticipatie

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 282
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Vrije Universiteit Amsterdam, als penvoerder namens redactieraad met diverse erfgoedopleidingen en -instellingen

Totale kosten: € 199.352
Toegekende bijdrage Faro: € 65.526

Thema: Opleidingen

Samenvatting:
De Nederlandse erfgoedsector is de laatste tien jaar in beweging. Zowel in de erfgoedpraktijk als de erfgoedwetenschap klinkt er een steeds luidere roep om participatief, dus samen met burgers en andere belanghebbenden, erfgoedbeleid te ontwikkelen en cultureel erfgoed te beheren. Uiteraard moeten (aankomende) erfgoedprofessionals op deze nieuwe praktijk worden voorbereid. Zij zullen moeten leren hoe erfgoed in de context van gemeenschappen tot stand komt, welke mechanismen van sociale in- en uitsluiting hierin besloten liggen en welke rol erfgoedinstituties en -professionals er in spelen. Het erfgoedonderwijs op HBO’s en universiteiten staat voor de uitdaging om de erfgoedprofessional van de toekomst uit te rusten met kennis, vaardigheden en instrumenten om betekenisvolle erfgoedparticipatie vorm te geven. Een op het erfgoedonderwijs toegesneden en didactisch geschikt (hand)boek ontbreekt echter nog.

De doelgroep voor een dergelijk boek is primair erfgoed-, en erfgoed gerelateerd, onderwijs op het HBO en WO (bachelor). Secundaire doelgroepen zijn erfgoedprofessionals, beleidsmedewerkers en erfgoedgemeenschappen, via trainingen en masterclasses over dit onderwerp.

Trefwoorden