Co-waarderen door Digitaal Participeren

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 260
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: TU Delft, in samenwerking met gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en de RCE

Totale kosten: € 125.324
Toegekende bijdrage Faro: € 98.124

Thema: Dynamische leefomgeving

Samenvatting:
Grote vraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave en eerlijke verdeling hebben een grote impact op de bestaande gebouwde omgeving. Zowel het Verdrag van Faro als de Omgevingswet promoten dat mensen betrokken moeten zijn bij de omgang met cultureel erfgoed en met ruimtelijke plan- en besluitvorming. Hoe kunnen we de mening, waardering en kennis van burgers inzetten bij het aangaan van deze uitdagingen?

De TU Delft heeft in een eerder project (‘Renoveren met Respect’) geëxperimenteerd met digitale tools bij erfgoedparticipatie. Wandelend door de buurt lieten bewoners en professionals met behulp van een app hun stem horen over bijvoorbeeld de openbare ruimte, woningen en materiaalgebruik. Dit Faro-initiatief is een vervolgstap hierop. De bedoeling is om de tools nu breder – in een aantal Post 65-gebieden – in te zetten en zo de methode verder te ontwikkelen. Door het samenwerken met diverse partners en de inzet van de digitale tool voor verschillende doeleinden, wordt deze getoetst en verbeterd voor brede toepassing in de praktijk.

Trefwoorden