Graffiti & Street Art, Nieuwe Vormen van Cultureel Erfgoed!

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 2
  • 277
Faro-team
Voor iedereen
  • Patricia Jansma

Initiatief van: Writer's Block Murals en Street Art Museum Amsterdam (SAMA)

Totale kosten: € 54.300
Toegekende bijdrage Faro: € 40.450

Thema: Waarderen van erfgoed

Samenvatting:
Street art, voortgekomen uit graffiti, heeft met name het afgelopen decennium wereldwijd en tevens in Nederland een enorme vlucht genomen en breidde zich uit van underground naar (semi) mainstream. De groeiende aandacht voor street art leidt tot dilemma's en vragen over het mogelijk behoud van werken en de daarbij horende waardering van street art-werken. Om street art te kunnen beschouwen maar ook te kunnen behandelen als cultureel erfgoed is er behoefte aan een instrumentarium, een begrippenkader om deze discipline vanuit erfgoedperspectief recht te doen. Daarmee kunnen gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers en kunstenaars geholpen worden in hun wensen, ambities en vragen rondom street art.

In een reeks bijeenkomsten, van experts, kunstenaars, bewoners en stakeholders onderzoeken wij het onderscheid tussen graffiti en street art, werken wij aan heldere en bruikbare definities en een termenlijst voor graffiti en street art en doen wij voorstellen voor de waardering van street art als een nieuwe en onverwachte vorm van cultureel erfgoed.

Trefwoorden