Behoud en beheer van plekken van betekenis in de buurt

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 2
  • 315
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)

Totale kosten: € 58.500
Toegekende bijdrage Faro: € 58.500

Thema: Democratische vernieuwing

Samenvatting:
Op vijf plekken onderzoeken we hoe de gemeenschap zelf plekken van betekenis in hun buurt in kaart brengt. Dit gaat volgens de principes van Asset Based Community Development. Vervolgens gaan we in gesprek welke van deze assets ook plekken van betekenis zijn die we graag zouden willen behouden en beschermen als erfgoed. Dit behoud is bijna nergens formeel verankerd. Lokaal zijn er vaak wel haakjes, bijvoorbeeld door beleid(sregels) rondom het Uitdaagrecht, een participatieverordening, omgevingswet etc. In de 5 buurten zoeken ze naar deze lokale haakjes, of indien afwezig, naar activistische opties om dit te bewerkstelligen. We kijken naar verankering in het systeem zoals dat nu is en in hoeverre dat kansen biedt of juist obstakels opwerpt, bijvoorbeeld het Didam-arrest. Als kans werken we een concreet model voor het Right to Bid uit. Over dit alles maken we een driedelige open source toolkit.

Trefwoorden