The Niteshop Burger Traineeship

  • dec 2023
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast dec 2023
  • 3
  • 679
Faro-team
Voor iedereen
  • Petra Ploeg

Initiatief van: The Niteshop, het research- en community platform van ontwerp- en adviesbureau Concrete Blossom

Totale kosten: € 511.000
Toegekende bijdrage Faro: € 55.000

Thema's: Meerstemmigheid

Samenvatting:
The Niteshop Burger Traineeship is een werk- leertraject waarin een nieuwe generatie stedelingen aan de slag gaat met concrete maatschappelijke opgaven en het ontwikkelen van burgerinitiatieven. Wij werken vanuit het kader Sustainable Development Goals en richten ons op: armoede, mentaal welzijn, werk en inkomen, huisvesting en de energietransitie. Het Traineeship bestaat uit workshops, excursies en presentaties. We hanteren ontwerpend onderzoek als werkwijze. Onze primaire doelgroep heeft een migratieachtergrond en komt veelal uit zogenaamde achterstandswijken. The Niteshop Burger Traineeship heeft als centraal doel: het verbeteren van de levens van burgers. De kennis en kunde van diezelfde burgers (Fringe Kapitaal) is hierin leidend. Wij reiken instrumenten aan om dat erfgoed te kunnen lezen, ontleden en erop voort te borduren. Men leert anders kijken naar hun leefomgeving en zichzelf. Door de zogeheten bottom-up energy en de beleidsdoelstellingen van onze systeemwereldpartners op een lijn te brengen, verkleinen we de kloof tussen beleid en de praktijk.

Trefwoorden