Ontwikkeling minor Faro

  • 28 dec
  • Faro-team
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 227
Faro-team
Voor iedereen
  • Inge Kleefman

Initiatief van: Universiteit Leiden en Hogeschool Saxion

Totale kosten: € 46.075
Toegekende bijdrage Faro: € 46.075

Thema: Opleidingen

Samenvatting:
Het uitgangspunt is dat het Verdrag van Faro gestalte moet krijgen in de Nederlandse erfgoedpraktijk. Dat heeft ook consequenties voor de opleiding van (toekomstige) (erfgoed)professionals. Faro benadrukt de rol van de erfgoedprofessionals als verbinder tussen het erfgoedveld en maatschappij en burger. De opleiding van deze verbindende professional kan vorm krijgen via de ontwikkeling van een (multidisciplinaire) minor gericht op Faro-aspecten, waarbij het participatieve proces centraal staat. Een aantal hbo- en wo-opleidingen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een gezamenlijk aan te bieden minor, waaraan (minimaal) de studenten van de participerende onderwijsinstellingen kunnen deelnemen en een meerwaarde in kennis en vaardigheden m.b.t. participatie kunnen krijgen, naast het curriculum van de eigen onderwijsinstelling. Het einddoel is een minor (voor de bachelor) die toegankelijk is voor alle studenten met interesse in ‘Erfgoed en participatie'.

Trefwoorden