Amateurarcheologen/erfgoedvrijwilligers en hun (dreigende) verweesde collecties/ervaringen

  • 20 dec
  • Machteld Linssen
  • ·
  • Aangepast 27 dec
  • 1
  • 137
Voor iedereen

Initiatief van: AWN, verschillende opleidingen, Knooppunt Sprekende Geschiedenis

Totale kosten: € 6.750
Toegekende bijdrage Faro: € 6.750

Thema: Archeologie

Samenvatting:
Studenten van erfgoedopleidingen interviewen oudere vrijwilligers in de archeologie/erfgoed volgens de methode van oral history. Ze leggen een tijdsbeeld vast van participatie in de afgelopen decennia en reflecteren op wat ze horen vanuit hun eigen context. Oud en jong komen vervolgens samen om de dialoog aan te gaan. In deze dialoogsessie verwoorden jongeren hoe zij in de toekomst vorm willen geven aan publieksbereik en participatie in hun werk.

De interviews laten daarnaast zien hoe vrijwilligers op leeftijd kijken naar de toekomst van hun privé-collecties. We gaan op zoek naar structurele oplossingen voor collecties die verweesd dreigen te raken.

Trefwoorden