Biografie van culturele ecosystemen

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 1
  • 255
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Stichting Cepro, gemeente Westerveld, WUR en Gerard Rooijakkers

Totale kosten: € 154.000
Toegekende bijdrage Faro: € 85.000

Thema: Democratische vernieuwing

Samenvatting:
Aansluitend op de sector-factor-vector erfgoedbenaderingen introduceert dit project de actorbenadering. Bij de actorbenadering staan niet zozeer het landschap of erfgoed maar de mensen centraal. Met deze benadering en aan de hand van concrete casussen van verschillende schaalniveaus in de gemeente Westerveld (Drenthe) wordt een ‘biografie van culturele ecosystemen’ ontwikkeld als basis voor inclusieve participatie en co-creatie. Inzet is participatie te verbreden van deelnemen tot deelhebben door de diversiteit van de gehele gemeenschap te betrekken.

Op basis van onder meer veldwerk, diepte-interviews, enquêtes en archiefonderzoek wordt in nauwe samenwerking met de gemeenschap per casus een biografie van het culturele ecosysteem opgesteld. Doel is uiteindelijk, dankzij deze zeer diverse

casussen, een nieuwe generieke methode te ontwikkelen voor participatie en co-creatie in het erfgoedveld, met in de praktijk toepasbare instrumenten voor kennisdeling en participatie.

Trefwoorden