Samen werken aan participatiemogelijkheden in de archeologie

 • 28 dec
 • Faro-team
 • ·
 • Aangepast 27 dec
 • 1
 • 358
Faro-team
Voor iedereen
 • Lonnie Van Ballegooijen
 • Inge Kleefman

Initiatief van: AWN, Saxion, UvA, DomUnder, RCE/OCW, Jobbe Wijnen Erfgoed en Archeologie, Bureau Archeologie en Toekomst

Totale kosten: € 37.360
NB: eigen bijdrage is niet opgenomen in begroting
Toegekende bijdrage Faro: 37.360

Thema: Archeologie

Samenvatting:
Een brede coalitie van betrokkenen in de archeologie onderzoekt samen hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitwerken op de mogelijkheden voor vrijwilligers in de archeologie, gemeenschappen en burgerinitiatieven. Hoe maken zij deel uit van de archeologische erfgoedzorg: wat kan er in theorie en wat in de praktijk? En is dat voldoende of kunnen randvoorwaarden en/of regelgeving worden aangepast, zonder daarbij afbreuk te doen aan de doelstellingen van de Erfgoedwet zoals behoud in situ en een zorgvuldige omgang met de informatiewaarde van vindplaatsen?

De coalitie maakt:

 1. een wegwijzer voor huidige participatiemogelijkheden
 2. een overzicht van knelpunten/aandachtspunten
 3. bouwstenen om meer ruimte te creëren voor participatie

Voor het onderzoek analyseren de partners minimaal vijf lopende en afgeronde projecten op ervaren knelpunten en wensen voor verbetering. Binnen vier proeftuinen wordt samen met de participanten onderzocht of en hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld als het gaat om de registratie en deponering van vondsten.

Trefwoorden