Waarderen vanuit het levend geheugen

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 2
  • 285
Faro-team (online)
Voor iedereen

Initiatief van: Erfgoed Leiden en Omstreken (Gemeente Leiden)

Totale kosten: € 138.143
Toegekende bijdrage Faro: € 62.300

Thema: Waarderen van Erfgoed

Samenvatting:
Bij de waardering van gebouwd erfgoed wordt weinig rekening gehouden met de betekenis die bewoners aan hun leefomgeving geven. Doel van dit initiatief is de totstandkoming van een waarderingsmethodiek van die leefomgeving, inclusief het bewonersperspectief.

Eerder maakten we met nieuwe waarderingscriteria, waaronder de ‘gebruikerswaarde’, een inventarisatie en waardering van ruimtelijke objecten in Leiden uit de periode 1970-1990. Nu scherpen we deze waarderingsmethodiek aan en maken we hem definitief. De methodiek is daarmee algemeen toepasbaar voor al het gebouwd erfgoed in de leefomgeving.

In vier wijken is de eerste activiteit een marktdag. We vragen bewoners naar belangrijke plekken in hun wijk en brengen deze in kaart. We toetsen in hoeverre de eerder gemaakte inventarisatie van 180 gebouwen en objecten daarmee overeenkomt. De vervolgactiviteit en terugkoppeling hangt af van de bewoners: denk aan het inzichtelijk maken van fotoalbums of een wandeling door de buurt. De ‘gebruikerswaarde’ maken we daarmee zo compleet mogelijk.

Trefwoorden