Betrokkenheid erfgoedgemeenschappen bij Mobiel Erfgoed

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 1
  • 189
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: De Haagse Hogeschool/Stichting Mobiele Collectie Nederland

Totale kosten: € 19.080
Toegekende bijdrage Faro: € 19.080

Thema: Digitaal Erfgoed

Samenvatting:
De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) wil inzetten op het creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid waarmee een breder draagvlak voor mobiel erfgoed wordt beoogd. Ze nemen daarom het initiatief om samen met de Haagse Hogeschool twee deelvragen te onderzoeken: “Hoe kunnen we de betrokkenheid van deelnemers en deelhebbers aan mobiel erfgoed gaande houden én vergroten”? En: “Hoe kan het nieuwe digitale register daarbij ondersteunen?”

De methode die zij daarvoor hanteren, bestaat uit praktisch en participerend actie-onderzoek, waarbij diverse partijen uit de samenleving met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Zodoende ontstaat er bovendien een nieuw co-creërend netwerk van: vrijwilligers van mobiele-erfgoedorganisaties, MCN en onderzoekers en studenten.

Het initiatief draagt bij aan de uitdagingen van het thema digitaal erfgoed in de Uitvoeringsagenda door meerstemmigheid en inclusie te garanderen in het proces van het versterken van verbindingen met gebruikers en makers. Zo krijgen we zicht op de voorwaarden waaronder gemeenschappen kunnen en willen bijdragen en deelnemen aan digitaal erfgoed.

Trefwoorden