Jongeren in Beeld: een interdisciplinair onderzoek naar jongeren en hun relaties met archeologisch erfgoed

 • 28 dec
 • Faro-team
 • ·
 • Aangepast 27 dec
 • 1
 • 171
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Past Forward

Totale kosten: € 53.603
Toegekende bijdrage Faro: € 53.603

Thema's: Erfgoedbewustzijn en educatie

Samenvatting:
Dit multidisciplinaire onderzoeksproject heeft tot doel de relaties tussen jongeren, van 12 tot 30 jaar, en archeologisch erfgoed te verkennen en beter te begrijpen.

 • We starten met een vooronderzoek, waarbij we een syntheserapport opstellen op basis van reeds afgeronde onderzoeken over jongeren en (archeologisch) erfgoed.
 • Vervolgens organiseren we een bijeenkomst met vrijwilligers en professionals die specifiek betrokken zijn geweest bij jongeren en archeologisch erfgoed. Hierbij ligt de nadruk op het bereiken van jongeren en de wijze waarop de inclusie van jongeren in archeologische erfgoedgemeenschappen bewerkstelligd kan worden.
 • Het hoofdonderzoek omvat een uitgebreid focusgroepsonderzoek met jongeren uit heel Nederland.
 • Systematisch overleg met een denktank die we hebben opgericht, bestaande uit experts uit verschillende vakgebieden, waaronder docenten, museumprofessionals, erfgoedspecialisten, sociologen en natuurlijk ook jongeren zelf.
 • Het eindresultaat is een onderzoeksrapport met bevindingen en aanbevelingen om de meerstemmigheid van jongeren binnen archeologische erfgoedgemeenschappen te vergroten. In dit rapport reflecteren we ook op onze multidisciplinaire aanpak met de denktank.

Trefwoorden