CARE Schylge

  • 28 dec
  • Faro-team
  • 1
  • 186
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Universiteit van Amsterdam (Heleen van Londen)

Totale kosten: € 174.815
Toegekende bijdrage Faro: € 29.615

Thema: Archeologie

Samenvatting:
Na het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) dat de UvA in Nederland uitvoerde in het Groene Woud in Brabant willen we verder met de participatieve archeologie en met CARE. In de CARE-benadering combineren we meedoen aan het archeologische onderzoek naar dorpsgeschiedenissen met het meten van de sociale effecten die meedoen voor bewoners heeft. We hebben we nu de CARE-benadering ook geïntroduceerd in het academische praktijkonderwijs. De komende vijf jaar organiseert de UvA de tweedejaarsveldcursus op Terschelling in een CARE-jasje dus in samenwerking met de eilanders. We noemen dit project CARE Schylge, een verwijzing naar de historische naam van Terschelling. Zo maken we het praktijkonderwijs meer ‘Faro’. Dit leidt onder andere tot een nieuw ‘Faro’ onderwijsformat in de archeologie. Tegelijkertijd leidt het project tot versterking van de erfgoedgemeenschap op het eiland. Voor CARE Schylge vragen we matching om de participatie te structureren.

Trefwoorden