Revision of Draft Cultural Policy Plan 2023-2030

 • dec 2023
 • Faro-team
 • ·
 • Aangepast dec 2023
 • 1
 • 319
Faro-team
Voor iedereen

Initiatief van: Public Entity Saba en Saba Heritage Center

Totale kosten: $ 202.900 (USD)
Toegekende bijdrage Faro: € 59.058

Thema: Caribisch Nederland

Samenvatting:
Het eilandbestuur en het erfgoedcentrum stellen samen met de inwoners van Saba een beleidsplan op voor cultuur en erfgoed (tot 2030). Het plan moet de culturele ambities en behoeften van alle lagen en culturele achtergronden van de bevolking weerspiegelen in zijn doelstellingen, strategieën en initiatieven. Met oog voor historisch gemarginaliseerde stemmen en perspectieven. Het initiatief doorloopt verschillende fasen:

 1. Sessies met stakeholders en inwoners om zicht te krijgen op prioriteiten, uitdagingen en kansen
 2. Opstellen eerste schets beleidskader
 3. Workshops om bewustzijn en eigenaarschap te bevorderen en verdieping van onderwerpen
 4. Opstellen concept beleidsplan
 5. Feedback vragen
 6. Bijstellen beleidsplan
 7. Vaststellen beleidsplan
 8. Monitoring en evaluatie

Samenwerking stimuleert het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat uiteindelijk leidt tot een duurzamer en cultureel levendiger Saba waaraan inwoners identiteit en trots kunnen ontlenen. Het is ons doel erfgoed te transformeren van een passief overblijfsel uit het verleden naar een dynamische kracht voor culturele, sociale en economische ontwikkeling.

Summary:
The island government and the heritage center, together with the residents of Saba, draw up a policy plan for culture and heritage (until 2030). The plan must reflect the cultural aspirations and needs of all levels and cultural backgrounds of the population in its objectives, strategies and initiatives. With an eye for historically marginalized voices and perspectives. The initiative goes through several phases:

 1. Sessions with stakeholders and residents to gain insight into priorities, challenges and opportunities
 2. Drawing up a first draft policy framework
 3. Workshops to promote awareness and ownership and deepen topics
 4. Drawing up a draft policy plan
 5. Request feedback
 6. Adjust policy plan
 7. Establish policy plan
 8. Monitoring and evaluation

Trefwoorden