Maak kennis met de nieuwe begeleidingsgroep

  • 23 apr
  • Faro-team
  • 82
Faro-team
Voor iedereen

Marco van Vulpen, Bibi Silvertant, Lilian Grootswagers en Halima el Hajoui-Özen vormen voor de initiatievenronde van 2024 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep hanteert de selectiecriteria en laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online (prikbord) en op de netwerkbijeenkomst (gepland op 10 oktober) vanuit het erfgoedveld zijn aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de selectielijst ook bepaald door de beschikbare budgetten. De lijst wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media. Hieronder stellen we de groepsleden voor.

Marco van Vulpen
Marco van Vulpen is managing consultant bij adviesbureau BMC, team Cultuur & Erfgoed. Zijn adviespraktijk bestaat uit visie- en conceptontwikkeling, organisatievraagstukken, ondernemingsplannen en interimmanagement in de museum- en erfgoedsector. In vorige functies was hij onder andere algemeen directeur van de Amersfoortse musea en van de provinciale kunst- en erfgoedinstelling in Overijssel. Als vrijwilliger in de cultuur- en erfgoedsector is hij onder meer actief bij Cultuurkwadraat Zeeland (lid RvT) en Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (bestuurslid en organisator).

Bibi Silvertant
Sinds 2021 is Bibi Silvertant actief als erfgoedprofessional. Na haar afstudeerstage bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is ze met veel plezier verder in de wereld van immaterieel erfgoed en erfgoedgemeenschappen gedoken. Momenteel werkt Bibi als Beleidsadviseur Erfgoed bij de Gemeente Sint-Michielsgestel en de Gemeente Boxtel en geeft ze les als docent Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. Onderdeel van haar werkzaamheden zijn het ontwikkelen van tentoonstellingen, exposities, creatieve installaties, opzetten, uitwerken en uitvoeren van beleid, (educatieve) lesprogramma's en het doen van (wetenschappelijk) onderzoek. Bibi heeft een passie voor de verbinding tussen erfgoed en bevolking, en de dialoog rondom erfgoed. Erfgoed is volgens haar dynamisch, waarbij materieel en immaterieel erfgoed in haar optiek hand in hand gaan. Ze ziet het als haar missie om mensen te enthousiasmeren, samen te brengen en te laten zien hoe belangrijk ons erfgoed is.

Lilian Grootswagers
Lilian Grootswagers is al twintig jaar actief op het terrein van (religieus) erfgoed: vrijwillig voorzitter van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (vanaf 2005), eigenaar van adviespraktijk Erfgoed.nu (vanaf 2009), auteur en coauteur van meerdere publicaties op het gebied van erfgoed en religieus erfgoed, medeoprichter en bestuurslid van het Europese netwerk Future for Religious Heritage (FRH, ook vanaf 2009) en onderdeel van de European Commission Cultural Heritage expert groep. Verbinden van beleidsvelden en grensoverschrijdend denken zijn sleutelwoorden voor haar manier van werken. In de voorfase van het Faro-programma was ze met veel plezier "Faro-verbinder". Lilian gelooft in de plaats die cultureel erfgoed in het dagelijks leven inneemt, soms erkend soms niet herkend maar altijd aanwezig met en tussen mensen. Erfgoed verbindt en kent ongekende mogelijkheden.

Halima el Hajoui-Özen
Halima el Hajoui-Özen is trainer, adviseur, journalist, verbinder en trotse dochter van een gastarbeider. Ze is oprichter van De Inclusiefabriek, waarmee ze werk maakt van inclusie binnen organisaties. Ook is Halima ambassadeur voor de Code Diversiteit & Inclusie. Inclusie binnen een organisatie ziet zij als een vorm van verandermanagement en organisatieontwikkeling – een onderwerp waar ze zich graag mee bezighoudt. Halima is werkzaam binnen de culturele sector. Van bibliotheek tot museum adviseert, werkt en ontwikkelt ze mee. Enkele jaren geleden is ze zelf op zoek gegaan naar haar eigen erfgoed. Hieruit ontstond de voorstelling 'Toen mijn vader nog een gastarbeider was' en de tentoonstelling 'Ode aan mijn vader de gastarbeider'. Haar culturele roots liggen in het Rif van Marokko en het Brabantse Tilburg e.o.