Blader door bijdragen

 • 17 jun
 • Faro-team
 • 47

Dit is een initiatief van: Het Utrechts Archief (HUA) en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG) Contactpersoon: Joyce Pennings / Het Utrechts Archief (HUA), j.pennings@hetutrechtsarchief.nl Doelstelling en centrale vraag De centrale vraag is hoe docenten aardrijkskunde en burgerschap in hun lessen om kunnen gaan met historisch koloniaal erfgoed waarbij zij gebruik maken van de lesmethode emotienetwerken met aandacht voor...

Faro-team
Prikbord 2024
 • 4 jun
 • Faro-team
 • 90

Het 'recht op erfgoed' is één van de belangrijkste beginselen in het Verdrag van Faro. Voluit staat er dat "alle personen het recht hebben betrokken te zijn bij het cultureel erfgoed van hun keuze, waarbij zij de rechten en vrijheden van anderen eerbiedigen...". Dit recht op erfgoed roept uiteenlopende reacties en vragen op. Want wat wordt ermee bedoeld? Wat betekent het in de praktijk voor jou en mij? En wat vraagt het van de overheden die he...

Faro-team
Voor iedereen
 • 23 apr
 • Faro-team
 • 160

Marco van Vulpen, Bibi Silvertant, Lilian Grootswagers en Halima el Hajoui-Özen vormen voor de initiatievenronde van 2024 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep hanteert de selectiecriteria en laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online (prikbord) en op de netwerkbijeenkomst (gepland op 10 oktober) vanuit ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 18 apr
 • Faro-team
 • 603

Door Jos van der Lans Toegegeven, de wereld van het erfgoed zei me niet zoveel. Ik ben als hoofdredacteur van de Canon sociaal werk dagelijks met de geschiedenis van het sociaal werk in de weer, ik heb de nodige historische publicaties achter mijn naam staan, maar ik bracht dat niet in verband met erfgoed. Dat associeerde ik toch vooral met oude ambachten en dito gebouwen, aardige door vrijwilligers gerunde regionale musea met streekproducten,...

Faro-team
Erfgoed als hulpbron
 • 11 apr
 • Faro-team
 • 171

"Als mensen lezen hoe gelukkig ik hier ben, willen ze dit misschien ook wel gaan doen." Dit zegt Jon Stuart (75) in Plus magazine van maart 2024. Jon is actief als vrijwilliger op forteiland Pampus. Op oude foto’s van het eiland was duidelijk een moestuin te zien en Jon besloot die weer op te gaan zetten. "Door het werk in de moestuin voel ik me nooit eenzaam. Er zijn altijd mensen op Pampus, bovendien houdt het me fit." Cultureel actief zijn ...

Faro-team
Erfgoed als hulpbron
 • 25 mrt
 • Faro-team
 • 231

Op 13 maart opende wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere de zoektocht naar Romeins Zeeland. Dit gebeurde bij strandpost Oranjezon van Stichting Strandexploitatie Veere. Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen: vermoedelijk een havenstad nabij Domburg en een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder. Met het wetenschappelijk publieksproject Beach Archaeology willen de deelnemende partijen ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 11 jan
 • Faro-team
 • 587

Nederland heeft het Verdrag van Faro ondertekend. De Raad van Europa benadrukt met dit verdrag een ander perspectief op erfgoed. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Voor de uitvoering in Nederland is 6 miljoen euro beschikbaar. De drie belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk stimuleren, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en o...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 3
 • 593

Initiatief van: The Niteshop, het research- en community platform van ontwerp- en adviesbureau Concrete Blossom Totale kosten: € 511.000 Toegekende bijdrage Faro: € 55.000 Thema's: Meerstemmigheid Samenvatting: The Niteshop Burger Traineeship is een werk- leertraject waarin een nieuwe generatie stedelingen aan de slag gaat met concrete maatschappelijke opgaven en het ontwikkelen van burgerinitiatieven. Wij werken vanuit het kader Sustainable D...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 500

Initiatief van: Gemeente Zaanstad Totale kosten: € 86.225 Toegekende bijdrage Faro: € 41.125 Thema: Dynamische leefomgeving Samenvatting: De gemeente Zaanstad is in samenwerking met drie corporaties en twintig andere organisaties gestart met een integrale vernieuwing van de naoorlogse wijken Poelenburg-Peldersveld. Die vernieuwing gebeurt van onderop, door het bouwen van netwerken en samen met hen armoede, onderwijsachterstand en woonproblemen...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 287

Initiatief van: Public Entity Saba en Saba Heritage Center Totale kosten: $ 202.900 (USD) Toegekende bijdrage Faro: € 59.058 Thema: Caribisch Nederland Samenvatting: Het eilandbestuur en het erfgoedcentrum stellen samen met de inwoners van Saba een beleidsplan op voor cultuur en erfgoed (tot 2030). Het plan moet de culturele ambities en behoeften van alle lagen en culturele achtergronden van de bevolking weerspiegelen in zijn doelstellingen, s...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 473

Initiatief van: St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance Totale kosten: € 36.807 Toegekende bijdrage Faro: € 32.107 Thema: Caribisch Nederland Samenvatting: Met dit initiatief willen we de betrokkenheid van de inwoners van Sint Eustatius vergroten bij (bedreigd) erfgoed van het slavernijverleden. We zetten in op kennisuitwisseling, bewustwording, gemeenschapsvorming en een betere omgang met dit erfgoed en de erfgoedgemeenschap. Het merende...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 366

Initiatief van: TU Delft, in samenwerking met gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en de RCE Totale kosten: € 125.324 Toegekende bijdrage Faro: € 98.124 Thema: Dynamische leefomgeving Samenvatting: Grote vraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave en eerlijke verdeling hebben een grote impact op de bestaande gebouwde omgeving. Zowel het Verdrag van Faro als de Omgevingswet promoten dat mensen betrokken moeten...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 532

Initiatief van: AWN, Saxion, UvA, DomUnder, RCE/OCW, Jobbe Wijnen Erfgoed en Archeologie, Bureau Archeologie en Toekomst Totale kosten: € 37.360 NB: eigen bijdrage is niet opgenomen in begroting Toegekende bijdrage Faro: 37.360 Thema: Archeologie Samenvatting: Een brede coalitie van betrokkenen in de archeologie onderzoekt samen hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitwerken op de mogelijkheden voor vrijwilligers in de archeologie, gemeensch...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 2
 • 461

Initiatief van: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) Totale kosten: € 58.500 Toegekende bijdrage Faro: € 58.500 Thema: Democratische vernieuwing Samenvatting: Op vijf plekken onderzoeken we hoe de gemeenschap zelf plekken van betekenis in hun buurt in kaart brengt. Dit gaat volgens de principes van Asset Based Community Development. Vervolgens gaan we in gesprek welke van deze assets ook plekken van betekenis zijn die we graag...

Faro-team
Voor iedereen
 • 28 dec
 • Faro-team
 • 1
 • 394

Initiatief van: Vrije Universiteit Amsterdam, als penvoerder namens redactieraad met diverse erfgoedopleidingen en -instellingen Totale kosten: € 199.352 Toegekende bijdrage Faro: € 65.526 Thema: Opleidingen Samenvatting: De Nederlandse erfgoedsector is de laatste tien jaar in beweging. Zowel in de erfgoedpraktijk als de erfgoedwetenschap klinkt er een steeds luidere roep om participatief, dus samen met burgers en andere belanghebbenden, erfgo...

Faro-team
Voor iedereen