Blader door bijdragen

 • gisteren
 • Frank Altenburg
 • 9

Het kabinet werkt aan een nieuwe Nota Ruimte, waarin het nationale beleid wordt vastgelegd voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Doel van dit beleid is te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. Dit in antwoord op grote ruimtelijke opgaven en ruimteclaims. Denk aan ontwikkelingen rondom water, klimaat en energie, woningbouw, natuur en landbouw. Wat dat betreft lijkt het erop dat ons land aan de voor...

Dynamische leefomgeving
 • 1 dec
 • Jeroen Overweel
 • 24

Deze ontmoetingsdag vond op 30 november plaats in het museum Dr. Guislain en was georganiseerd door Celien Stevens van de Kadoc-KU Leuven en Diederick Nuyttens van het museum. In overeenstemming met de plek concentreerde de dag zich op het gebruik van het erfgoed van psychiatrische instellingen voor de klanten van vandaag. In de ochtend was er een begeleid bezoek aan de expo 'Zorgzaam (met) erfgoed' dat een aantal indrukwekkende voorbeelden l...

Voor iedereen
 • 30 nov
 • Faro-team
 • 1
 • 1569

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. In totaal zijn er door uiteenlopende partijen in de erfgoedpraktijk 36 voorstellen ingediend. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu heeft de Faro-middelen beschikbaar gesteld om “samen met het erfgoedveld het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken”. Er zijn initiatieven bij die Faro een ...

Voor iedereen
 • 28 nov
 • Maarten Reith
 • 44

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek Atlas van de oversteek. Een eerste blik op deze pagina, laat de zogeheten spijtoptanten zien, die de oversteek vanuit Indonesië naar Nederland hebben gemaakt. Het ging om Indische Nederlanders die banden hadd...

Voor iedereen
 • 21 nov
 • Marie-France van Oorsouw
 • 67

Goed nieuws voor iedereen met leuke plannen voor publieksbereik en -participatie in de archeologie! Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies 'Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. En behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen. Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven...

Info | Nieuws
 • 20 nov
 • Maarten Reith
 • 76

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jong...

Voor iedereen
 • 20 nov
 • Frank Altenburg
 • 45

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet geeft ook regels voor het behoud van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Iedereen die iets wil met onroerend erfgoed – bijvoorbeeld het verstoren van een beschermd archeologisch monument of het restaureren van een monumentale kerk – krijgt dus vroeg of laa...

Dynamische leefomgeving
 • 9 nov
 • Michaela Hanssen
 • 1
 • 118

Standbeelden, borstbeelden, gedenkstenen en andere monumenten in de openbare ruimte: vaak lopen we er onbekommerd langs, soms bieden ze troost of bewonderen we ze, maar soms ook vormen ze letterlijk stenen des aanstoots die nog maar moeten bewijzen of ze hun plek in de openbare ruimte nog verdienen. Op maandag 23 oktober presenteerde de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen) een rapport met de titel Wankele Sokkels. Omstred...

Voor iedereen
 • 1 nov
 • Faro-team
 • 106

Op donderdag 12 oktober 2023 kwamen zo'n honderd vertegenwoordigers van het erfgoedveld in Paushuize in Utrecht bijeen om zich over 36 ingediende Faro-initiatieven te buigen. Vrijwel alle initiatiefnemers waren present om hun project te pitchen op de postermarkt. Daarnaast bezochten geïnteresseerde professionals uit diverse sectoren de bijeenkomst. Het bediscussiëren van elkaars initiatieven was, naast kennis uitwisselen, ook bedoeld om extra ...

Voor iedereen
 • 24 okt
 • Dick de Jong
 • 82

Alle registers op het orgel in de Aula van het Academiegebouw gingen open terwijl de deelnemers binnenstroomden bij het symposium over erfgoedparticipatie, dat Oud-Utrecht op zaterdag 14 oktober organiseerde onder de naam Erfgoed verbindt! De vereniging vierde daarmee haar honderdjarig bestaan. Dagvoorzitter professor Leen Dorsman noemde de plek van samenkomst ‘exemplarisch’: de Aula was ooit de grote kapittelzaal waar kanunniken bijeenkwamen...

Prikbord
 • 23 okt
 • Robin Raaijmakers
 • 105

Wat betekent het Verdrag van Faro voor de Nederlandse erfgoedzorg, wat is erfgoedparticipatie nu precies en hoe kun je ermee aan de slag? Die vragen staan centraal in een gesprek met Lorna Cruickshanks, participatiespecialist en Robin Raaijmakers, programmamedewerker erfgoed & participatie. Beiden werken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In verschillende rollen waren zij betrokken bij de erfgoedparticipatielabs, die Lorna in opdra...

Voor iedereen
 • 12 okt
 • Dick de Jong
 • 1
 • 109

Op zaterdagmiddag 14 oktober, direct voorafgaand aan de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, organiseert Oud-Utrecht een symposium over erfgoedparticipatie. Saskia Derks, projectleider van De emigratie generatie, zal deze middag, samen met enkele 'verhalenvertellers', laten zien wat De emigratie generatie inhoudt. De emigratie generatie bestaat nu zo'n 4,5 jaar, vertelt Saskia. 'Het idee was om de wereld in de school te krijgen. En dan...

Voor iedereen
 • 5 okt
 • Wim Burggraaff
 • 147

Tot 29 november 2023 kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor organisaties waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. De voorkeur gaat uit naar projecten met een educatieve- of digitale insteek, initiatieven die de toegankelijkheid (fysiek, sociaal, digitaal, informatief) van een erfgoedplek vergroten en de aanschaf van apparatuur of ma...

Info | Nieuws
 • 26 sep
 • Geertje Huisman
 • 84

Voor het eerst gaan we fysieke bijeenkomsten voor het Netwerk Co-waarderen op locatie organiseren! In de Sophiahof in Den Haag delen directeur Henry Timisela van het Museum Maluku en conservator Valerie Veenvliet van het Haags Historisch Museum hun ervaringen met inspirerende projecten. Meer weten en opgeven? Klik hier.

Waarderen van erfgoed