Blader door bijdragen

 • 2 uur geleden
 • Faro-team
 • 13

Door Jos van der Lans Toegegeven, de wereld van het erfgoed zei me niet zoveel. Ik ben als hoofdredacteur van de Canon sociaal werk dagelijks met de geschiedenis van het sociaal werk in de weer, ik heb de nodige historische publicaties achter mijn naam staan, maar ik bracht dat niet in verband met erfgoed. Dat associeerde ik toch vooral met oude ambachten en dito gebouwen, aardige door vrijwilligers gerunde regionale musea met streekproducten,...

Faro-team
Erfgoed als hulpbron
 • 11 apr
 • Faro-team
 • 62

"Als mensen lezen hoe gelukkig ik hier ben, willen ze dit misschien ook wel gaan doen." Dit zegt Jon Stuart (75) in Plus magazine van maart 2024. Jon is actief als vrijwilliger op forteiland Pampus. Op oude foto’s van het eiland was duidelijk een moestuin te zien en Jon besloot die weer op te gaan zetten. "Door het werk in de moestuin voel ik me nooit eenzaam. Er zijn altijd mensen op Pampus, bovendien houdt het me fit." Cultureel actief zijn ...

Faro-team
Erfgoed als hulpbron
 • 9 apr
 • Jeroen Overweel
 • 1
 • 99

Op uitnodiging van Jos van der Lans mocht ik een artikel schrijven voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over het gebruik van erfgoed in het sociaal werk. Jos is ook drijvende kracht achter de Canon Sociaal Werk. Met ondersteuning van het Faro programma organiseren zij het symposium 'Kan het verleden helpen?" met vier mooie workshops over de rol van buurtherinneringen, het gebruik van verhalen, van historische gebouwen in de zorg en ...

Jeroen Overweel
Erfgoed als hulpbron
 • 25 mrt
 • Emma Goossens
 • 3
 • 82

De ophaal-bijeenkomst 'Erfgoedpraktijk in beweging' is inmiddels achter de rug. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarin veel inzichten en ervaringen gedeeld zijn. Intussen is er een verslag geschreven en dat is hier te vinden. Behoefte aan extra informatie of wil je iets kwijt aan de auteurs van het te schrijven handboek over erfgoedparticipatie? Je kunt altijd mailen naar j.rodenberg@vu.nl. Namens de organisatie van de bijeenkomst 'Erfg...

Emma Goossens
Opleidingen
 • 25 mrt
 • Faro-team
 • 95

Op 13 maart opende wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere de zoektocht naar Romeins Zeeland. Dit gebeurde bij strandpost Oranjezon van Stichting Strandexploitatie Veere. Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen: vermoedelijk een havenstad nabij Domburg en een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder. Met het wetenschappelijk publieksproject Beach Archaeology willen de deelnemende partijen ...

Faro-team
Voor iedereen
 • 15 mrt
 • Machteld Linssen
 • 70

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceerde onlangs een kaart van lokale archeologische onderzoeksagenda's. Deze kaart ontsluit beleidsdocumenten die richting geven aan archeologisch onderzoek en beleid. Enkele fraaie voorbeelden zijn: de integrale erfgoedagenda van Leiden, waarin een archeologische met een bouwhistorische onderzoeksagenda is gecombineerd. de uitgebreide en systematische onderzoeksagenda van Roermond. de ecologische ...

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • 27 feb
 • Leonie Wingen
 • 54

Donderdag 18 april organiseren Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ en stichting OPEN een expertmeeting voor erfgoedcoaches die zich met participatie bezighouden én voor digitale erfgoedcoaches. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken: wat de relatie tussen oral history en erfgoed is, hoe je oral history kunt inzetten om participatie te bevorderen en wat er nodig is om oral history interviews op duurzame wijze te bewaren en ...

Leonie Wingen
Oral history
 • 22 feb
 • Lorna Cruickshanks
 • 100

Er is nog één week om je aan te melden! De nieuwe erfgoedparticipatie-labs voor medewerkers van gemeenten en provincies beginnen in maart. Tijdens deze labs ga je actief aan de slag met de Faro-werkwijze. Je stapt binnen met een vraag of casus. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een participatief waarderingstraject rond Post ’65-erfgoed dat je verder wilt uitwerken tot een implementatieplan? Wil je meerdere belanghebbenden betrekken bij het ver...

Lorna Cruickshanks
Voor iedereen
 • 14 feb
 • Lian van der Zon
 • 107

Onlangs verscheen het 114e jaarboek van de historische Vereniging Gelre (ook bekend als Bijdragen en Mededelingen Gelre) met daarin o.a. de resultaten van onderzoek naar historische verenigingen in Gelderland. Voor het jaarboek schreven Henriette Kosse, Tim Stapel en Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland het artikel: ‘Meedoen met erfgoed. De stand van historische verenigingen in Gelderland’. In dit artikel onderzoeken ze de sociaal-maatscha...

Lian van der Zon
Info | Nieuws
 • 14 feb
 • Thomas van Maaren
 • 121

Binnen het Programma Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) is ruimte voor het digitaliseren, verrijken en nader toegankelijk maken van erfgoedcollecties Nederlands-Indië/Indonesië. We nodigen musea en erfgoedinstellingen met deze collecties uit om deel te nemen aan deze oproep om waardevolle collecties te verrijken en beschikbaar te maken. Binnen deze call, die uit twee trajecten bestaat is er extra aandacht voor het digitaliseren en beschikbaar ste...

Thomas van Maaren
Oral history
 • 13 feb
 • Machteld Linssen
 • 60

Vraag: Heeft het nog wel zin heeft een initiatief in te dienen voor een thema waarvan het gereserveerde budget al op is? Antwoord: Alle aanvragen worden eerst op basis van een beoordeling op inhoud gerangschikt. Als jouw initiatief hoog scoort, maar er is geen themabudget meer, dan wordt gekeken of er nog ruimte is binnen het niet-gelabelde budget. Hier kun je lezen hoe het ervoor staat met de beschikbare budgetten per thema en het niet-gelab...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 8 feb
 • Leonie Wingen
 • 237

Subsidie vinden voor het uitvoeren van een oral history project is voor erfgoedorganisaties niet eenvoudig. Vaak lukt dit alleen als oral history onderdeel is van het maken van een breder project, zoals het maken van een tentoonstelling, een participatief of educatief project gericht op resultaten met betrekking tot de deelnemers of van een onderzoek. Verhalen ophalen met oral history als hoofddoel of het borgen van oral history als doel op z...

Leonie Wingen
Oral history
 • 30 jan
 • Robin Raaijmakers
 • 162

Meld je nu aan voor de nieuwe erfgoedparticipatie-labs, speciaal voor medewerkers van gemeente en provincies! In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de ErfgoedAcademie twee labs waarin je actief aan de slag gaat met de Faro-werkwijze. Je krijgt inzicht in de betekenis van Faro voor jouw gemeente of provincie en je leert hoe je erfgoedparticipatie effectief in de praktijk kunt toepassen. De labs lopen van maa...

Robin Raaijmakers
Voor iedereen