Blader door bijdragen

 • 6 feb
 • Wim Burggraaff
 • 7

Het is van belang om zicht te hebben op de omvang en dynamiek van erfgoedgemeenschappen. Dit geeft enerzijds een beeld van het maatschappelijk draagvlak van erfgoed, wat relevant is voor beleidsvorming. Anderzijds is dit inzicht van belang voor erfgoedprofessionals om hun participatieve werkzaamheden op af te stemmen. Vanuit dat oogpunt is verkennend onderzoek gedaan naar erfgoedgemeenschappen in de gemeente Gouda.

Info | Nieuws
 • 31 jan
 • Miriam van der Have
 • 6
 • 41
Saskia Moerbeek: Beste Riemer, communities zijn niet heilig, ook niet in het Faro verdrag. Communities kunnen ook mensen, al dan niet bewust, uitsluiten. Belangrijk is te blijven nagaan waarom je doet wat je doet e...

Faro | Oral history
 • 14 jan
 • Jeroen Rodenberg
 • 2
 • 384

In de erfgoedsector is er in het kader van het Verdrag van Faro een sterk groeiende aandacht voor participatie. Vanuit de wetenschap en de praktijk zijn daar al behoorlijk wat studies naar gedaan. Deze zijn door de bank genomen descriptief van aard, en missen doorgaans een theoretisch fundament om begrijpelijk te maken wat er gebeurt. De Bestuurskunde biedt deze theorie wel, namelijk theorievorming rond 'interactieve governance' en 'participat...

Voor iedereen
 • 11 jan
 • Machteld Linssen
 • 60

De burger aan de beurt Een feestelijke bijeenkomst van het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht Wanneer: Donderdag 26 januari 2023 Waar: CODA in Apeldoorn Inloop vanaf 13:30 uur Start programma 14:00 uur Einde bijeenkomst 17:00 uur (incl. borrel) Erfgoed Gelderland nodigt u van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst van het project Erfgoed Gezocht op donderdag 26 januari 2023 bij CODA in Apeldoorn. In het voorjaar van 2019 is het pro...

Info | Nieuws
 • 22 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 204

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro en is opgesteld door het brede erfgoedveld. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere (online) gesprekken, onder­zoeken, labs, gesubsidieerde en andere projecten, project­analyses, essays en blogs. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Ned...

Praktijk | Visie Faro in NL
 • 22 dec
 • Machteld Linssen
 • 2
 • 349

“Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte BarberaWolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het eerste exemplaar van de Uitvoeringsagenda Faro waarin het erfgoedveld heeft opgetekend wat het belangrijk vindt aan het Verdrag van Far...

Info | Uitvoeringsagenda
 • 16 dec
 • Wim Burggraaff
 • 56
 • 1

Participanten en vrijwilligers delen de ervaringen die ze recentelijk opdeden bij verschillende participatieactiviteiten. Ze vertellen er bevlogen over en weten als geen ander wat in de erfgoedpraktijk nodig is. Lees hier: 'Kom eens naar de wijk toe', behoeften van vrijwilligers en participanten bij erfgoedparticipatie | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info | Nieuws
 • 12 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 191

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) hebben een intentieverklaring opgesteld ter ondersteuning van de Uitvoeringsagenda Faro. De volledige verklaring kunt u hieronder downloaden. Een verkorte versie vindt u op Petities.nl.

Info | Uitvoeringsagenda
 • 8 dec
 • Wim Burggraaff
 • 66

Hoe krijgen de uitgangspunten van het Verdrag van Faro een plek in Nederlandse erfgoedopleidingen? Lotte Hopstaken en Linde Egberts, die hun studenten en de werkpraktijk goed kennen, geven antwoord op die vraag. 'Gelukkig weten we, mede dankzij Faro, wat er nodig is om samen verder te komen.' Lees hier Bouwen aan Faro in het hoger onderwijs

Faro | Opleidingen
 • 8 dec
 • Frank Altenburg
 • 148

“Wie werkt in de geest van Faro moet zich met mensen bezighouden”, zo stelt Riemer Knoop in zijn essay ‘Let’s dance. Bewegen op het snijvlak van participatie, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit’.1 Waar Faro de betekenis van het cultureel erfgoed voor de samenleving als uitgangspunt heeft, zal er in de nieuwe erfgoedpraktijken die daardoor in beeld komen ook een open houding moeten zijn voor de taal van de samenleving. Daar doet zich het dilemma ...

Info | Nieuws
 • 2 dec
 • Wim Burggraaff
 • 90

Het vrijwilligersteam van Vereniging Openluchtbad Zwolle heeft dit jaar de Erfgoedvrijwilligersprijs gewonnen. De andere finalisten waren Museumboerderij Wendezoele en de vrijwilligers van het Van Eesteren Museum. Met een recordaantal van 8771 stemmen heeft het publiek de uiteindelijke winnaar bepaald. De vrijwilligers uit Zwolle ontvingen de prijs uit handen van staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu. Zie verder Erfgoedvrijwilliger...

Info | Nieuws
 • 30 nov
 • Leonie Wingen
 • 1
 • 204

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Faro | Participatief waarderen
 • 16 nov
 • Machteld Linssen
 • 124

De Vriendenloterij Museumprijs 2022 staat dit jaar in het teken van "Beste Buur". De prijs van 100.000 euro wordt jaarlijks uitgeloofd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vriendenloterij. Dit jaar willen de fondsen musea een podium geven die op extra aandacht hebben voor de relatie met hun buurt. Een museum functioneert volgens de fondsen op verschillende manieren als buurtgenoot: richting omwonenden, richting collega-instellingen in de...

Faro | Erfgoedparticipatie
 • 16 nov
 • Machteld Linssen
 • 134

Afgelopen maandag, 14 november, woonde ik een inspirerende, tot nadenken stemmende sessie bij in de Waag in Amsterdam; De Participatie Voorbij. De Archeohotspots hadden inspirerende sprekers, van binnen en buiten de sector, bij elkaar gebracht en vroegen de zaal om voeding voor hun toekomstplannen. Dit zijn enkele vitaminen voor het brein die ik in de vorm van quotes en vragen heb opgevangen en graag met jullie deel. Vul vooral aan als je ook ...

Info | Nieuws
 • 16 nov
 • Machteld Linssen
 • 119

Staatssecretaris Gunay Usku van Cultuur en Media heeft 8 november de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het advies 'Archeologie bij de Tijd' van de Raad voor Cultuur. De brief zelf en de beslisnota zijn hier te vinden: Kamerbrief met beleidsreactie advies over archeologie bij de tijd | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Info | Nieuws
 • 11 nov
 • Marieke van Ommeren (RCE)
 • 177

Bij het onderwerp Erfgoedparticipatie schrijft de staatssecretaris: “Het verdrag van Faro stelt de verhouding tussen mens en erfgoed centraal. Mensen en gemeenschappen worden betrokken bij erfgoedzorg en erfgoed wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Dit najaar ontvang ik de Uitvoeringsagenda Faro die samen met het veld is opgesteld. Hierin staan acties voor de naleving van het verdrag.” Uit de bijlagen wordt duidelijk dat in 2023, 2024 e...

Info | Nieuws
 • 10 nov
 • Hetty (H.M.) Laverman Berbee
 • 102

Petitie “Erfgoedveld op weg naar Faro’ van OPEN en FIM: een open deur! AWN, Nederlandse Archeologieverenging, tekent de petitie in deze vorm dan ook niet. Het gaat namelijk niet alleen om mee bepalen, maar juist ook om mee verantwoordelijkheid dragen. Het mist dus een van de kernwaarden van FARO. Bij FARO staat het belang van de samenleving centraal. Erfgoed kan daarbij een middel zijn. Professionals en -vrijwilligers zullen daar uit moeten ...

Voor iedereen