• 2 mei
 • Lieselotte van de Ven
 • 75

Op 7 maart organiseerden Erfgoed Leiden en Omstreken en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Platform Post 65’. Door middel van workshops en excursies werden er ervaringen gedeeld over het beschermen van gebouwd erfgoed uit de periode 1965-1990. In Leiden noemen we dat jonge bouwkunst. Veel van dit gebouwd erfgoed staat namelijk onder druk. Hoe neem je het oordeel van bewoners en gebruikers mee in de waardering en bescherming van dit aan...

Lieselotte van de Ven
Waarderen van erfgoed

Mondriaanfonds subsidieert co-creatie

 • 1 mei
 • 37

Het Mondriaanfonds biedt sinds kort subsidiemogelijkheden voor activiteiten op het gebied van co-creatie tot een maximum van € 24.000 per project. De regeling 'Voucher co-creatie' is bedoeld voor de extra kosten die een co-creatieproces met zich meebrengt bij het ontwikkelen van presentaties en activiteiten over historische verhalen die horen bij de nationale geschiedenis van het Koninkrijk der...

Waarderen van erfgoed

Studiedag Lerend Netwerk Co-waarderen

 • 4 apr
 • 75

Op 31 mei 2024 vindt de Studiedag Lerend Netwerk Co-waarderen plaats in Amsterdam bij het Heritage Lab. Deze organisatie is recent aangesloten als partner bij het Lerend Netwerk Co-waarderen. Met het netwerk, dat is opgezet door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, kunnen onderwijs, overheid en het veld nog nauwer samen gaan werken op dit thema. Ben ...

Waarderen van erfgoed

Verslag Netwerkbijeenkomst Co-waarderen, 2 november 2023, Den Haag

 • sep 2023
 • 1522

Na de online bijeenkomsten die de afgelopen 2,5 jaar hebben plaatsgevonden, kwam een gevarieerde groep van 25 geïnteresseerden bijeen in Museum Sophiahof. Omdat er steeds nieuwe mensen bij het particiLerend netwerk aansluiten is er sprake van een tweesporenaanpak. Er is aandacht voor vragen die leven bij beginnende co-waardeerders en is er ruimte voor verdiepende en doorontwikkeling van part...

Waarderen van erfgoed
 • sep 2023
 • Geertje Huisman
 • 192

Voor het eerst gaan we fysieke bijeenkomsten voor het Netwerk Co-waarderen op locatie organiseren! In de Sophiahof in Den Haag delen directeur Henry Timisela van het Museum Maluku en conservator Valerie Veenvliet van het Haags Historisch Museum hun ervaringen met inspirerende projecten. Meer weten en opgeven? Klik hier.

Geertje Huisman
Waarderen van erfgoed

Verslag Workshop 'Samen verzamelen. Aan de slag met co-waarderen' (Kennisdag 2023)

 • mei 2023
 • 1426

De Kennisdag Collecties en Connecties was een goed bezochte dag met interessante sessies en fijne ontmoetingen. Anne-Cathérine Olbrechts (Faro Vlaanderen), Geertje Huisman (RCE) en Leonie Wingen (Co-cultuur/RCE) hebben twee keer een inspirerende dubbelsessie begeleid met als focus Samen verzamelen, aan de slag met co-waarderen. Deelnemers hebben kennisgemaakt met hoe je meer mensen en andere pe...

Waarderen van erfgoed

Tips & Tops

 • dec 2022
 • 1517

Co-waarderen in de praktijk is work in progress. Om van elkaar te kunnen leren, beantwoord een groep erfgoedwerkers vragen over co-waarderen die in het erfgoedveld leven. Ze geven adviezen en voorbeelden vanuit de (eigen) opgedane praktijkervaringen. De uitkomst is een rubriek waarin twaalf verschillende vragen worden beantwoord, aangevuld met nuttige links. In deze opzet wordt niet gestreefd n...

Waarderen van erfgoed

Competentieprofiel

 • dec 2022
 • 1540

Bij een co-waarderentraject zijn andere competenties nodig dan bij een weaarderingstraject achter gesloten deuren. Een groep erfgoedwerkers vroegen (aanstaande) deelnemers aan co-waarderentrajecten naar hun wensen en concrete ervaringen. Die gesprekken resulteerden in een overzicht van acht competentieclusters die in een co-waarderentraject niet mogen ontbreken.

Waarderen van erfgoed
 • nov 2022
 • Leonie Wingen
 • 1
 • 647

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd. Onderzoeker Agnes Brokerhof publiceerde voor het faro programma het artikel 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', over belanghebbenden bij erfgoedparticipatie.

Leonie Wingen
Waarderen van erfgoed

Verschillen in erfgoed

 • nov 2022
 • 1450

Deze themagroep richt zich daarom op de vraag op welke manier de samenleving inbreng en zeggenschap heeft bij het waarderen van erfgoed. Wat gangbaar is, verschilt op dit moment per soort erfgoed. Een traditie, gebruik of ambacht bijvoorbeeld, heeft alleen toekomstwaarde als een gemeenschap het levend houdt. Het mandaat ligt hier duidelijk in de samenleving.

Waarderen van erfgoed

Gespreksstarters

 • nov 2022
 • 1545

Bij de start van een co-waarderentraject is het belangrijk om ons bewust te zijn van de aannames die mensen hebben bij erfgoed en musea, en dus ook bij waarderen. In het voorjaar van 2022 we met het 'lerend netwerk co-waarderen' enkele aannames van (aanstaande) deelnemers aan co-waarderentrajecten in kaart gebracht. Op dat onderzoek is deze tool gebaseerd.

Waarderen van erfgoed

Aan de slag met co-waarderen

 • nov 2022
 • 1613

Co-waarderen richt zich op waarderingstrajecten waarbij erfgoedinstellingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met groepen, gemeenschappen of individuen die daarbij een vorm van inspraak hebben op te maken keuzes. Dit gaat dus een stap verder dan mensen laten deelnemen in het traject zonder een vorm van zeggenschap. Ook het hoofdzakelijk faciliteren van het waarderingsproces door een er...

Waarderen van erfgoed
 • aug 2022
 • Machteld Linssen
 • 494

Door Dieuwertje Wijsmuller. Foto: Aad Hoogendoorn Na decennia denken en praten over participatie, gaat het roer eindelijk om. De museale sector zet serieuze stappen richting een co-creatiever landschap. Zelfs als het om de kerncollectie gaat. Ik heb ondervonden dat wie eenmaal over de drempel stapt, niet snel meer teruggaat. We kunnen nu echt doorpakken. Ik was de afgelopen jaren betrokken bij projecten van Imagine IC, de Verhalenwerf Hoogeve...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 1233

Door Annet Zondervan en Nicole Santé. Het Verdrag van Faro, dat kortgezegd de mens centraal stelt bij het benoemen van en keuzes maken over cultureel erfgoed, bestaat al sinds 2005. Maar nu pas is Nederland bezig met de vraag of dat verdrag ondertekend en geratificeerd moet worden. Die lange duur heeft wellicht te maken met de manier waarop we hier altijd met ons erfgoed zijn omgegaan – van bovenaf werd bepaald wat al dan niet onder die noeme...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed

Waarderen van erfgoed

Waarderen van erfgoed

Zoek

Recent actief

Leonie Wingen
Machteld Linssen
Casper Hoenderdos
Geertje Huisman
Jannie Wicherts VBEHH
Mia Vrijens
Eva Kleeman
Caroline Schuurman
Lorna Cruickshanks
Patricia Jansma
Heleen Regenspurg
Maaike Modderman

Over dit thema

In deze groep werken we aan het thema Waarderen van erfgoed voor de Faro Uitvoeringsagenda.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 34 leden
 • 29 bijdragen