Gespreksstarters

  • nov 2022
  • 1539
Waarderen van erfgoed

Participatief waarderingstraject van de collectie van figurentheater DEMAAN in Mechelen. Beeld: CEMPER

Bij de start van een co-waarderentraject is het belangrijk om ons bewust te zijn van de aannames die mensen hebben bij erfgoed en musea, en dus ook bij waarderen. In het voorjaar van 2022 heeft het 'lerend netwerk co-waarderen' enkele aannames van (aanstaande) deelnemers aan co-waarderentrajecten in kaart gebracht. Op dat onderzoek is deze tool gebaseerd.

Met tien kaartjes met gespreksstarters kunt u de aannames van de deelnemers in de groep (of in een één op één gesprek) bespreekbaar maken. Betrek hier ook de collega’s bij en zorg dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan het gesprek. Door open met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren zetten we stappen vooruit.

Download de gespreksstarters.