Verslag Workshop 'Samen verzamelen. Aan de slag met co-waarderen' (Kennisdag 2023)

  • mei 2023
  • 1426
Waarderen van erfgoed
  • Geertje Huisman

De Kennisdag Collecties en Connecties was een goed bezochte dag met interessante sessies en fijne ontmoetingen. Anne-Cathérine Olbrechts (Faro Vlaanderen), Geertje Huisman (RCE) en Leonie Wingen (Co-cultuur/RCE) hebben twee keer een inspirerende dubbelsessie begeleid met als focus Samen verzamelen, aan de slag met co-waarderen. Deelnemers hebben kennisgemaakt met hoe je meer mensen en andere perspectieven kunt betrekken bij het verzamelen.

Tijdens de workshops verkenden de deelnemers al particiLerend tips, obstakels en vragen waar je als verzamelnetwerker mee te maken krijgt wanneer je nieuwe groepen wilt betrekken bij het verzamelen. Mede aan de hand van de informatie die online op de kennisbank te vinden is. Tevens gingen ze aan de slag met een praktisch werkblad om bewuste keuzes te maken en stappen te kunnen zetten in het betrekken van nieuwe groepen bij een co-waarderentraject. Na afloop gingen de deelnemers weg met een hoop eyeopeners en handige tools!

Na een korte introductie gingen groepjes aan de slag met een aantal vragen die aan de orde kunnen komen als je een participatief verzameltraject ingaat:

1 Hoe kom je tot een goede samenstelling van de co-waarderen groep?

2 Hoe zorg je voor wederkerigheid in een co-waarderentraject?

3 Worden objecten anders door het publiek gewaardeerd dan door erfgoedprofessionals?

4 Hoe zorg je voor een duurzame samenwerking?

Aan de orde kwam waar de deelnemers ervaring mee hebben, welke voorbeelden van bestaande co-waarderentrajecten ze kennen en welke vraag het meest relevant voor hen is. De eerste groep gaf aan de eerste vraag het meest relevant te vinden en de tweede groep de tweede vraag.

In het volgende onderdeel zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende manieren belicht om nieuwe groepen te betrekken bij een co-waarderenraject. Zo vertrok Rijksmuseum Boerhaave vanuit de wens om met een specifieke groep te co-waarderen, namelijk ervaringsdeskundigen van vruchtbaarheidsbehandelingen. Om deze groep te bereiken ging het museum vervolgens een samenwerking aan met de belangenvertegenwoordiger van die groep. Het project #ThisIsPrikko van het Nederlands Openluchtmuseum en jongerenwerk Presikhaaf University ontstond vanuit een ontmoeting tussen de twee organisaties, en de wederzijdse motivatie om samen te werken. Vanuit dat vertrekpunt werd samen met de jongeren een erfgoedproject ontwikkeld. In een nieuw project van het Nederlands Openluchtmuseum, is een specifiek onderwerp het startpunt van een co-waarderentraject. Rond het thema ‘menstruatie’ betrekt het museum in de breedte diverse groepen via verschillende kanalen.

Aan de hand van een werkblad gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met vragen over de beoogde groepen, stakeholders, perspectieven en belangen.

Ten aanzien van het leerdoel en de kernvraag: welke vaardigheden heb jij nodig om een co-waarderentraject te starten is verwezen een handig document waarin een aantal competenties is beschreven. De PDF hiervan is te vinden op de kennisbank.

Co-waarderen sluit aan bij de kernwaarden van het verdrag van Faro, dat we als land gaan ondertekenen. Daarom deden we ook een oproep aan de museummedewerkers om gezamenlijk projectvoorstellen in te dienen op het Faro-Platform. Want initiatieven met een project overstijgende waarde voor het erfgoedveld, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning van OCW.

Wil je daar meer over weten? Neem dan deel aan de online bijeenkomst op 4 juli voor meer informatie, mogelijkheden, om elkaars ideeën te verkennen en de mogelijkheid om samen te brainstormen.