Nieuwe activiteit: ‘Samen verzamelen, aan de slag met co-waarderen’

  • 12 mei
  • 39
Faro | Participatief waarderen

‘Samen verzamelen, aan de slag met co-waarderen’ staat prominent op het programma van de Kennisdag ‘Collecties in beweging’ op 12 juni bij de RCE in Amersfoort. Twee keer wordt die dag een workshop aangeboden met de duur van maar liefst twee sessies.

Wil je met je erfgoedorganisatie meer mensen en andere perspectieven betrekken bij het verzamelen? Kun je lacunes in de collectie met kennis en ervaring van buitenaf opvullen? Wil je een verzamelnetwerker worden? Kom dan ParticiLeren! Inspirerende praktijkvoorbeelden bieden inzicht in de verrijking die co-waarderen kan geven én in praktische obstakels die je daarbij kunt tegenkomen. Vervolgens gaan we in een interactieve oefening aan de slag met een (voorbeeld)casus, gericht op het betrekken van groepen bij het verzamelen. Je gaat naar huis met handige tips en tools om zelf aan de slag te gaan!

Begeleiders van deze workshop zijn: Geertje Huisman (RCE), Leonie Wingen (Co-cultuur) en Anne-Cathérine Olbrechts (Faro Vlaanderen)

Schrijf je nu in! Daarnaast zijn er verschillende deelsessies die ingaan op collecties die fysiek in beweging zijn door overdrachten, teruggaven of bruiklenen én op de veranderingen in het denken over collecties waar deze bewegingen uit voortkomen. Denk aan collecties uit een koloniale context, co-waarderen, migratie-erfgoed, herkomstonderzoek en verduurzaming. Partners uit de museale- en erfgoedsector delen onderzoek, bevindingen en gaan het gesprek aan.

Meer info en opgeven: Kennisdag Collecties en Connecties