Nieuwe regeling ‘Voucher co-creatie’ van Mondriaanfonds

 • 1 mei
 • 22

Het Mondriaanfonds biedt sinds kort subsidiemogelijkheden voor activiteiten op het gebied van co-creatie tot een maximum van € 24.000 per project. De regeling 'Voucher co-creatie' is bedoeld voor de extra kosten die een co-creatieproces met zich meebrengt bij het ontwikkelen van presentaties en activiteiten over historische verhalen die horen bij de nationale geschiedenis van het Koninkrijk der...

Meerstemmigheid

Met andere ogen: Sporen van slavernijverleden in ons erfgoed

 • 21 dec
 • 91

In het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023 - 2024 dat de afschaffing slavernij in Suriname en de Caribische eilanden markeert, organiseerde de RCE op 13 december 2023 een publieksbijeenkomst waarin samen en aan de hand van concrete cases eerlijk naar deze vragen werd gekeken.

Meerstemmigheid
 • jul 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • 311

Er is behoefte aan een knooppunt of netwerk voor kennis & uitwisseling over de omgang met beladen erfgoed in de publieke ruimte. Dit is de uitkomst van een serie interviews met ambtenaren en andere betrokkenen bij dit onderwerp. Op dit moment wordt op elke plek ad-hoc een eigen aanpak bedacht terwijl de politieke gevoeligheid en maatschappelijke onrust juist een weloverwogen aanpak vereisen. Het verbinden van mensen en organisaties om over bel...

Margriet Kim Nguyen
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • 276

De manier waarop erfgoedinstellingen op dit moment functioneren is onvoldoende representatief voor de samenleving. Het referentiekader en daarmee het dagelijks handelen worden nog vaak bepaald door een westers of eurocentrisch kennisperspectief. Dit perspectief is dominant aanwezig waardoor er een eenzijdig beeld is van wat erfgoed is, wat het erfgoed representeert en ons vertelt. Bewustzijn en erkenning van alternatieve vormen van kennis is n...

Margriet Kim Nguyen
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • 264

Er is behoefte aan een knooppunt of netwerk voor kennis & uitwisseling over de omgang met beladen erfgoed in de publieke ruimte. Dit is de uitkomst van een serie interviews met ambtenaren en andere betrokkenen bij dit onderwerp. Op dit moment wordt op elke plek ad-hoc een eigen aanpak bedacht terwijl de politieke gevoeligheid en maatschappelijke onrust juist een weloverwogen aanpak vereisen. Het verbinden van mensen en organisaties om over bel...

Margriet Kim Nguyen
Meerstemmigheid

10 Lessons Learned studiedag 'Hoe omgaan met het koloniaal verleden'?

 • jun 2022
 • 1778

Op 24 mei 2022 vond de studiedag 'Hoe omgaan met het koloniaal verleden- een ontmoeting tussen Vlaanderen en Nederland' plaats. Meer dan ooit staat de verhouding tot onze eigen koloniale geschiedenis in de belangstelling. Vlaamse - en Nederlandse steden en gemeenten vragen om ondersteuning hoe met deze thematiek om te gaan. Hoe zorg je ervoor dat jouw dekolonisatie traject een breed gedragen v...

Meerstemmigheid

Hoe omgaan met polarisatie?

09:30-09:30LocatieReinwardt AcademieCategorieBijeenkomst
 • 1240

Voor wie: Erfgoedprofessionals die nadenken over het thema polarisatie, en de impact daarvan op de omgang met collecties, betrokken erfgoedgemeenschappen. Dit erfgoedlab is iets voor u als u graag met Nederlandse en Vlaamse professionals van gedachten wilt wisselen over hoe we voor en achter de schermen omgaan met schurende (en dus vaak polariserende) kwesties en wij/zij denken. Datum: 24 juni 2022 Uiterste inschrijvingsdatum: 12 juni 2022 ...

 • Vr 24 jun
  2022
 • gehele dag
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 334

“Je kan heel lang nadenken over wat nou de beste aanpak is. Maar volgens mij helpt het om het ook gewoon te proberen. En te beginnen met iets concreets, hoe ingewikkeld dat ook is.” Geïnspireerd op het gedachtegoed van Linda Tuhiwai Smith (2007) over de dekolonisatie van kennisvorming reflecteert Baboeram op de totstandkoming van de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao. Stemmen van toen, mensen van nu binnen het Nationaal Archief. In de benadering...

Jim Hendriks
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 380

‘Migration will never change. It has always been there. The type of people and reasons for migration for sure may change and how people deal with it, but the topic will stay. And how do you deal with it?’ -Interview Verkennend Onderzoek Erfgoed Arbeidsmigranten (2021) Binnen het thema Meerstemmigheid kwam de vraag op (1) hoe werd omgegaan met erfgoed van arbeidsmigranten in Nederland, (2) in hoeverre dit erfgoed een plek heeft binnen de gangb...

Jim Hendriks
Meerstemmigheid

Ondersteuning digitalisering

 • jun 2022
 • 1947

Op het gebied van digitale erfgoedparticipatie zijn er momenteel diverse ondersteuningsstructuren zoals de digitaal-erfgoed-coaches, DEN en NDE. Hierbij een overzicht. Heb je aanvullingen of zijn er behoeften waarin nog niet wordt voorzien? Laat het ons weten.

Meerstemmigheid

Definitie Digitaal Erfgoedparticipatie

 • jun 2022
 • 1663

Wat is digitale erfgoedparticipatie? Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst participatie gedefinieerd, om vervolgens over te gaan naar erfgoedparticipatie. Om vervolgens deze termen toe te passen op de digitale context. “Digitaal erfgoedparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties samenwerken aan collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten omtrent digitaal e...

Meerstemmigheid

Meerstemmigheid

Meerstemmigheid

Zoek

Recent actief

Leonie Wingen
Lieke Bremer
Yan Zhou
Kelly Hazejager
Robin Raaijmakers
Wilma Simons
Michaela Hanssen
Wim Burggraaff
Petra Ploeg
Maarten Reith
Joost Groeneboer
Merel van der Vaart

Over dit thema

Hier werken we samen aan het thema Meerstemmigheid voor de Faro Uitvoeringsagenda.

 • status: publiek
 • gestart op: jun 2022
 • 15 leden
 • 7 bijdragen