Bijdragen door Margriet Kim Nguyen

 • jul 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • ·
 • Aangepast aug 2022
 • 282

Er is behoefte aan een knooppunt of netwerk voor kennis & uitwisseling over de omgang met beladen erfgoed in de publieke ruimte. Dit is de uitkomst van een serie interviews met ambtenaren en andere betrokkenen bij dit onderwerp. Op dit moment wordt op elke plek ad-hoc een eigen aanpak bedacht terwijl de politieke gevoeligheid en maatschappelijke onrust juist een weloverwogen aanpak vereisen. Het verbinden van mensen en organisaties om over bel...

Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • ·
 • Aangepast jul 2022
 • 250

De manier waarop erfgoedinstellingen op dit moment functioneren is onvoldoende representatief voor de samenleving. Het referentiekader en daarmee het dagelijks handelen worden nog vaak bepaald door een westers of eurocentrisch kennisperspectief. Dit perspectief is dominant aanwezig waardoor er een eenzijdig beeld is van wat erfgoed is, wat het erfgoed representeert en ons vertelt. Bewustzijn en erkenning van alternatieve vormen van kennis is n...

Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Margriet Kim Nguyen
 • ·
 • Aangepast jul 2022
 • 240

Er is behoefte aan een knooppunt of netwerk voor kennis & uitwisseling over de omgang met beladen erfgoed in de publieke ruimte. Dit is de uitkomst van een serie interviews met ambtenaren en andere betrokkenen bij dit onderwerp. Op dit moment wordt op elke plek ad-hoc een eigen aanpak bedacht terwijl de politieke gevoeligheid en maatschappelijke onrust juist een weloverwogen aanpak vereisen. Het verbinden van mensen en organisaties om over bel...

Meerstemmigheid

Thema's

MeerstemmigheidDigitaal erfgoedOral history

Compleetheid profiel

33%