De Zuid-Hollandse Limes zichtbaar op Wikipedia

CategorieOverig
 • 186

Sinds 2021 zijn de Neder-Germaanse Limes UNESCO Werelderfgoed. De aandacht voor deze historische grens is dan ook groot. Daarom is het belangrijk om digitale informatie en vondsten langs de Zuid-Hollandse Limes met een breed publiek te delen. Dit kan bijvoorbeeld via Wikipedia; het startpunt voor veel digitaal erfgoedgebruikers. Maar hoe doe je dit? Leer het in de cursusreeks van Erfgoedhuis Zuid-Holland. In drie bijeenkomsten (op 6 juni, 20 j...

 • Di 6 jun
  2023
 • t/m Wo 7 jun
  2023
Digitaal erfgoed
 • okt 2022
 • Wim Burggraaff
 • 355

In de nieuwe editie van Boekman, tijdschrift over trends in Kunst en Cultuur, staat de bijdrage: 'Meer digitaal, minder sociaal? Impact van corona op actieve erfgoedparticipatie’. Dit artikel is geschreven als onderdeel van het Faro-onderzoek binnen het programma. We laten zien dat veel erfgoed activiteiten tijdens de corona pandemie geen doorgang konden vinden, en dat daarnaast nieuwe innovatieve digitale activiteiten ontstonden. In het arti...

Wim Burggraaff
Digitaal erfgoed
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 335

Wil je weten wat AI kan betekenen voor je erfgoed initiatief? Neem dan nu deel aan deze gratis online cursus die je op je eigen moment kan volgen. De Nederlandse AI coalitie heeft in samenwerking met verschillende partners op 21 juli in het Teylers museum te Haarlem de AI cursus voor de creatieve industrie gelanceerd. Erfgoed valt hier ook onder. Het was een middag die op veel belangstelling kon rekenen vanuit verschillende hoeken. Met rond ...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed

Focusgroepen Digitaal erfgoed

 • jun 2022
 • 2033

Voor het Faro-onderzoek is een focusgroep afgelegd over participatie en digitaal erfgoed. Lees hieronder de bevindingen.

Digitaal erfgoed
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 363

Terugblik Werkconferentie Digitaal Erfgoed & Participatie Op 23 mei 2022 vond de werkconferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed 'Digitale Transformatie: Digitaal Erfgoed & Participatie' plaats met specifieke verwijzing naar de Leefomgeving . Beleidsambtenaren vanuit erfgoed, onderwijs en toerisme waren vertegenwoordig vanuit alle provincies. Binnen de werksessies hebben we stilgestaan bij een drietal vragen om kansen te creëren voor digitaa...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed

Digitale participatie platforms gemeenten

 • mei 2022
 • 1714

Digitale participatie platforms gemeenten Verschillende gemeenten hebben online participatieplatformen opgezet. Op deze platformen kunnen burgers voor een bepaalde tijd meedoen en meedenken over projecten binnen hun gemeente. De platformen dienen om: Inwoners de gelegenheid te geven om te reageren op verschillende projecten door input en ideeën aan te leveren; In samenwerking met inwoners pla...

Digitaal erfgoed

Definitie Digitaal Erfgoedparticipatie

 • mei 2022
 • 1864

Wat is digitale erfgoedparticipatie? Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst participatie gedefinieerd, om vervolgens over te gaan naar erfgoedparticipatie. Om vervolgens deze termen toe te passen op de digitale context. “Digitaal erfgoedparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties samenwerken aan collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten omtrent digitaal e...

Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 620

VeleHanden VeleHanden is een crowdsourcing platform waarop vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan het digitaal ontsluiten van erfgoedcollecties van verschillende instellingen zoals musea, archieven en bibliotheken in binnen- en buitenland. We zijn in gesprek gegaan met Thomas van Maaren, accountmanager bij Picturae(de organisatie achter VeleHanden) over dit initiatief. Crowdsourcing voor het ontsluiten van digitale collecties Het doel ...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 316

Wanneer je zoekt naar een definitie van digitaal erfgoed & participatie, komt er geen eenduidige definitie naar voren. Wel wordt gesproken over de digitale beleving/engagement van erfgoed, maar het is niet duidelijk wanneer er sprake is van participatie bij digitaal erfgoed. Vandaar onze voorgestelde definitie in dit artikel: “Digitaal erfgoedparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties samenwerken aan collectieve vra...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 365

Binnen het rapport ‘Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed’ en vanuit het behoeftenonderzoek vrijwilligers binnen het Faro onderzoek wordt aangegeven dat kleine organisaties afhankelijk zijn van (vaak oudere) vrijwilligers die over onvoldoende digitale vaardigheden, expertise of middelen beschikken. Een uitdaging voor de toekomst is om te kijken naar aansluiting van kleinere organisaties en initiatieven bij bestaande ondersteuningsstructure...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 389

Voor erfgoedparticipatie binnen digitaal erfgoed liggen kansen om een grotere rol binnen beleidstukken te krijgen. Opgemaakt kan worden dat gewezen wordt op erfgoedparticipatie in het algemeen en niet specifiek de rol van digitaal erfgoed & participatie. Erfgoedparticipatie wordt in de volgende beleidsbrieven benoemd: In de beleidsbrief Cultuur in een open samenleving wordt het volgende aangegeven: "De Raad voor Cultuur heeft in zijn verkennin...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 1
 • 1697

Voor u ligt de vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Vernieuwing was noodzakelijk – de verdere digitalisering van onze samenleving en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 1
 • 1644

In Cultuur in een open samenleving (2018) presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar cultuurbeleid. Erfgoed is volgens haar van belang om als maatschappij in gesprek te blijven over het verleden, heden en toekomst, en dat zowel op lokaal niveau (dorp of stad) als nationaal niveau (Nederland in Europa). Het uitgangspunt hierbij is dat cultuur en dus ook erfgoed van en voor iedereen is en daarom ook voor iedereen to...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed

Digitaal erfgoed

Digitaal erfgoed

Zoek

Recent actief

Wim Burggraaff
Leonie Wingen
Yan Zhou
Eva Kleeman
Meinou Remmig
Merel van der Vaart
Tilly Macleane
Bibian van Reeken
Marieke van Ommeren (RCE)
Marc Kocken
Wilma Simons
Margriet Kim Nguyen

Over dit thema

Op deze pagina wordt het thema Digitaal erfgoed besproken.

 • status: publiek
 • gestart op: mei 2022
 • 16 leden
 • 15 bijdragen