AI cursus voor de Creatieve industrie

  • jun 2022
  • Jim Hendriks
  • 335
Jim Hendriks
Digitaal erfgoed

Wil je weten wat AI kan betekenen voor je erfgoed initiatief?

Neem dan nu deel aan deze gratis online cursus die je op je eigen moment kan volgen.

De Nederlandse AI coalitie heeft in samenwerking met verschillende partners op 21 juli in het Teylers museum te Haarlem de AI cursus voor de creatieve industrie gelanceerd. Erfgoed valt hier ook onder. Het was een middag die op veel belangstelling kon rekenen vanuit verschillende hoeken. Met rond de 60 deelnemers vanuit erfgoed, onderwijs, media, muziekindustrie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens de middag werden verschillende mooie toepassingen van AI gepresenteerd. Projecten als WAIVE, waarbij archiefmateriaal van Beeld en Geluid door middel van AI wordt omgezet naar muziek. Maar ook presentaties over de toepassing van AI bij NPO, RTL en Naturalis. De bijeenkomst is opgenomen en wordt binnenkort online gezet op de kanalen van de Nederlandse AI coalitie.

In de online cursus ontdek je samen met anderen wat AI nu eigenlijk is en hoe het de erfgoedsector kan helpen.

Tijdens deze cursus leer je:

  • Te beschrijven wat AI is

  • Wat toepassingsmogelijkheden van AI in de creatieve sector zijn

  • Wat de impact kan zijn op jouw werk

  • Welke ethische aspecten daarbij een rol spelen

  • Hoe de technologie zich in de toekomst gaat ontwikkelen

De cursus zal ongeveer drie uur duren, en is interactief opgezet. Daarnaast worden er verschillende voorbeelden van toepassingen van AI in de creatieve sector toegelicht tijdens de cursus. De cursus is te vinden via onderstaande link:

https://creatief.ai-cursus.nl/home