Digitale participatie platforms gemeenten

  • mei 2022
  • 1674
Digitaal erfgoed

Digitale participatie platforms gemeenten

Verschillende gemeenten hebben online participatieplatformen opgezet. Op deze platformen kunnen burgers voor een bepaalde tijd meedoen en meedenken over projecten binnen hun gemeente. De platformen dienen om:

  1. Inwoners de gelegenheid te geven om te reageren op verschillende projecten door input en ideeën aan te leveren;

  2. In samenwerking met inwoners plannen te kunnen maken over bijvoorbeeld de invulling van een monumentaal pand;

  3. Te toetsen wat inwoners van voorstellen vinden.

Op het platform kunnen inwoners met elkaar en de gemeente in gesprek gaan over een project en wordt informatie verschaft over zowel fysieke als online participatiebijeenkomsten en de voortgang van projecten.

Projecten die op de platformen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisie in Middelburg, een opknapbeurt voor het Bos van Bosman in Leiden, de vernieuwing van speeltuinen in Hollands Kroon of een nieuwe invulling voor het monumentale pand Magazijn de Zon in Utrecht. Hoe het platform wordt ingericht, de onderwerpen en welke vormen van participatie mogelijk zijn verschilt per gemeente.

De werkwijzen en focus op de platformen lopen uiteen. Zo staat op het platform van Middelburg het vormen van de de omgevingsvisie het meest prominent in beeld. Inwoners kunnen reageren op stellingen als: “Splitsen van monumenten in binnenstad voor meer woningen”. Deze stelling kan een duimpje omhoog of omlaag krijgen, tevens kan er ook gereageerd worden op de stellingen. Opvallend is het hoge aantal geregistreerde inwoners (1200) op het platform terwijl er enkel 92 inwoners input hebben gegeven op de stellingen.

Gemeente Utrecht maakt bijvoorbeeld gebruik van een enquête (ingevuld door 616 inwoners) en organiseert sessies met inwoners voor de invulling van het Magazijn de Zon wat wordt meegenomen naar de gemeenteraad. Vervolgens wordt hier een verslag van gemaakt wat op het platform wordt gedeeld. De gemeente Utrecht specificeert in dit verslag het aantal inwoners binnen en buiten de gemeente, in het geval van Magazijn de Zon kwam 89 procent van de input uit inwoners van Utrecht.

Per platform verschilt het aantal deelnemers, om deel te nemen dien je een account aan te maken. Zonder account kan je wel verschillende projecten inzien en bestanden downloaden, maar niet deelnemen aan de mogelijkheden tot participatie die het platform biedt. Opvallend op de platforms is dat weinig van de geregistreerden een bijdrage leveren op het online platform. Dat zie je bijvoorbeeld bij Hollands Kroon waarbij maar 30 van de 3100 geregistreerden tot op heden deelnemen aan het omgevingsvisie project van Hollands Kroon.

Gemeente

Aantal geregistreerden

Leiden

6700

Middelburg

1200

Hollands Kroon

3100

Alle informatie op de platformen is voor iedereen beschikbaar. Om projecten in te zien en gesprekken eromheen te lezen is geen account nodig. Om mee te doen aan het gesprek, enquêtes in te vullen en om op stellingen te reageren is een account nodig. Daarnaast hebben de vier voorbeeldplatformen een toegankelijkheidsverklaring toegevoegd waarin wordt aangegeven dat de ontwikkelaar van het platform voortdurend streeft naar digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Op het participatieplatform van de gemeente Middelburg wordt aangegeven dat een specifiek telefonisch contactmoment beschikbaar is voor diegene die niet digitaal-vaardig is. Elk van de platformen heeft de voor overheden wettelijk verplichte toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA.

Rotterdam heeft een soortgelijk platform opgezet genaamd Mijn Rotterdam. Mijn Rotterdam is anders opgezet dan de vier genoemde participatieplatformen. Er worden specifiek projecten opgezet die zich op de wijken van Rotterdam richten, dit komt omdat Mijn Rotterdam onderdeel is van het programma ‘Wijk aan Zet!’. Daarnaast kunnen inwoners van Rotterdam zelf bewonersinitiatieven indienen op het platform.

Mijn Rotterdam verschilt zeer in opmaak en werkwijze van de andere platformen. Dit komt omdat de participatieplatformen van Middelburg, Leiden, Utrecht en Hollands Kroon allemaal zijn gemaakt met CitizenLab. Overigens zijn er verschillende andere participatieplatformen van gemeenten die zijn gemaakt met CitizenLab. Op hun website staat dat meer dan 300 lokale overheden en organisaties CitizenLab gebruiken voor burgerparticipatie.

Het succes van een online participatieplatform zal uiteindelijk hangen aan hoe actief het platform wordt geadverteerd, voor wie het zichtbaar en toegankelijk is en hoe actief het platform wordt bijgehouden door de gemeente.