Blader door bijdragen

 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 335

Wil je weten wat AI kan betekenen voor je erfgoed initiatief? Neem dan nu deel aan deze gratis online cursus die je op je eigen moment kan volgen. De Nederlandse AI coalitie heeft in samenwerking met verschillende partners op 21 juli in het Teylers museum te Haarlem de AI cursus voor de creatieve industrie gelanceerd. Erfgoed valt hier ook onder. Het was een middag die op veel belangstelling kon rekenen vanuit verschillende hoeken. Met rond ...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 349

“Je kan heel lang nadenken over wat nou de beste aanpak is. Maar volgens mij helpt het om het ook gewoon te proberen. En te beginnen met iets concreets, hoe ingewikkeld dat ook is.” Geïnspireerd op het gedachtegoed van Linda Tuhiwai Smith (2007) over de dekolonisatie van kennisvorming reflecteert Baboeram op de totstandkoming van de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao. Stemmen van toen, mensen van nu binnen het Nationaal Archief. In de benadering...

Jim Hendriks
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 394

‘Migration will never change. It has always been there. The type of people and reasons for migration for sure may change and how people deal with it, but the topic will stay. And how do you deal with it?’ -Interview Verkennend Onderzoek Erfgoed Arbeidsmigranten (2021) Binnen het thema Meerstemmigheid kwam de vraag op (1) hoe werd omgegaan met erfgoed van arbeidsmigranten in Nederland, (2) in hoeverre dit erfgoed een plek heeft binnen de gangb...

Jim Hendriks
Meerstemmigheid
 • jun 2022
 • Jim Hendriks
 • 363

Terugblik Werkconferentie Digitaal Erfgoed & Participatie Op 23 mei 2022 vond de werkconferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed 'Digitale Transformatie: Digitaal Erfgoed & Participatie' plaats met specifieke verwijzing naar de Leefomgeving . Beleidsambtenaren vanuit erfgoed, onderwijs en toerisme waren vertegenwoordig vanuit alle provincies. Binnen de werksessies hebben we stilgestaan bij een drietal vragen om kansen te creëren voor digitaa...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 620

VeleHanden VeleHanden is een crowdsourcing platform waarop vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan het digitaal ontsluiten van erfgoedcollecties van verschillende instellingen zoals musea, archieven en bibliotheken in binnen- en buitenland. We zijn in gesprek gegaan met Thomas van Maaren, accountmanager bij Picturae(de organisatie achter VeleHanden) over dit initiatief. Crowdsourcing voor het ontsluiten van digitale collecties Het doel ...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 316

Wanneer je zoekt naar een definitie van digitaal erfgoed & participatie, komt er geen eenduidige definitie naar voren. Wel wordt gesproken over de digitale beleving/engagement van erfgoed, maar het is niet duidelijk wanneer er sprake is van participatie bij digitaal erfgoed. Vandaar onze voorgestelde definitie in dit artikel: “Digitaal erfgoedparticipatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties samenwerken aan collectieve vra...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 365

Binnen het rapport ‘Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed’ en vanuit het behoeftenonderzoek vrijwilligers binnen het Faro onderzoek wordt aangegeven dat kleine organisaties afhankelijk zijn van (vaak oudere) vrijwilligers die over onvoldoende digitale vaardigheden, expertise of middelen beschikken. Een uitdaging voor de toekomst is om te kijken naar aansluiting van kleinere organisaties en initiatieven bij bestaande ondersteuningsstructure...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 389

Voor erfgoedparticipatie binnen digitaal erfgoed liggen kansen om een grotere rol binnen beleidstukken te krijgen. Opgemaakt kan worden dat gewezen wordt op erfgoedparticipatie in het algemeen en niet specifiek de rol van digitaal erfgoed & participatie. Erfgoedparticipatie wordt in de volgende beleidsbrieven benoemd: In de beleidsbrief Cultuur in een open samenleving wordt het volgende aangegeven: "De Raad voor Cultuur heeft in zijn verkennin...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 1
 • 1697

Voor u ligt de vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Vernieuwing was noodzakelijk – de verdere digitalisering van onze samenleving en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 1
 • 1644

In Cultuur in een open samenleving (2018) presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar cultuurbeleid. Erfgoed is volgens haar van belang om als maatschappij in gesprek te blijven over het verleden, heden en toekomst, en dat zowel op lokaal niveau (dorp of stad) als nationaal niveau (Nederland in Europa). Het uitgangspunt hierbij is dat cultuur en dus ook erfgoed van en voor iedereen is en daarom ook voor iedereen to...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 403

De Koude Oorlog in beeld Provincie Utrecht De provincie Utrecht heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog. Vanuit het idee dat tastbare herinneringen uit de Koude Oorlog-periode dreigen te verdwijnen en dat er nu nog ooggetuigen zijn die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Als onderdeel van dit themajaar heeft de provincie Utrecht het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in beeld gestart. Met...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • 568

Den Bosch Time Machine Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met diverse partijen door middel van de Den Bosch Time Machine(DBTM) 800 jaar aan Bossche geschiedenis tot leven gebracht. Het doel is digitale data over de geschiedenis van de stad, haar inwoners en bezoekers met elkaar te verbinden en te koppelen aan historische kaarten en 3D-modellen van zowel gebouwen als artefacten. We zijn in gesprek gegaan met Dennis Dekker, de teamle...

Jim Hendriks
Digitaal erfgoed