Ondersteuning van digitaal erfgoed & participatie bevorderen

  • mei 2022
  • Jim Hendriks
  • ·
  • Aangepast mei 2022
  • 377
  • Marloes van Essen (RCE)
  • Margriet Kim Nguyen
Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
  • Margriet Kim Nguyen
  • Marloes van Essen (RCE)

Binnen het rapport ‘Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed’ en vanuit het behoeftenonderzoek vrijwilligers binnen het Faro onderzoek wordt aangegeven dat kleine organisaties afhankelijk zijn van (vaak oudere) vrijwilligers die over onvoldoende digitale vaardigheden, expertise of middelen beschikken. Een uitdaging voor de toekomst is om te kijken naar aansluiting van kleinere organisaties en initiatieven bij bestaande ondersteuningsstructuren.

In de brief Cultuur in een open samenleving benoemt de voorgaande minister van OCW het belang van de digitale toegankelijkheid van erfgoed. Om die digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te bevorderen stelt de minister voor de periode 2019-2020 extra middelen ter beschikking.

Vervolgens hebben het Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vanuit eigen invalshoek een stimuleringsmaatregel vormgegeven om:

(1) het gebruik van digitaal erfgoed te ondersteunen voor culturele organisaties als verenigingen of stichtingen, en

(2) het actieve gebruik van digitale erfgoedcollecties door verschillende doelgroepen te vergroten.

Fonds voor Cultuurparticipatie wees specifiek op beheerders van digitaal erfgoed bij kleine erfgoedorganisaties zoals musea, archieven of heemkundekringen om een aanvraag in te dienen.

Regeling Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds staat op dit moment nog open maar is gericht op professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied digitale cultuur.

Ken je nog andere ondersteuningsstructuren of waar zou jouw erfgoedinitiatief behoefte aan hebben?