Meer aandacht voor digitaal erfgoed & participatie binnen beleid

 • mei 2022
 • Jim Hendriks
 • ·
 • Aangepast mei 2022
 • 403
 • Marloes van Essen (RCE)
 • Margriet Kim Nguyen
Jim Hendriks
Digitaal erfgoed
 • Margriet Kim Nguyen
 • Marloes van Essen (RCE)

Voor erfgoedparticipatie binnen digitaal erfgoed liggen kansen om een grotere rol binnen beleidstukken te krijgen. Opgemaakt kan worden dat gewezen wordt op erfgoedparticipatie in het algemeen en niet specifiek de rol van digitaal erfgoed & participatie.

Erfgoedparticipatie wordt in de volgende beleidsbrieven benoemd:

 • In de beleidsbrief Cultuur in een open samenleving wordt het volgende aangegeven: "De Raad voor Cultuur heeft in zijn verkenning al goede uitgangspunten genoemd: er moet aandacht zijn voor ‘basis-, keten- en topvoorzieningen die passen bij de identiteit en mogelijkheden van de regio’ en voor aanbod en publiek, participatie en cultuuronderwijs.".
 • Binnen beleidsbrief Erfgoed Telt wordt gewezen op de Raad voor Cultuur en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur die adviseren om meer verbindingen te leggen tussen erfgoed en de veranderingen in onze leefomgeving. Hierbij wordt gewezen op het leggen van verbindingen zoals kennis en ervaring uit de Visie Erfgoed en Ruimte over erfgoed en participatie.