• 13 feb
 • Machteld Linssen
 • 23

Vraag: Heeft het nog wel zin heeft een initiatief in te dienen voor een thema waarvan het gereserveerde budget al op is? Antwoord: Alle aanvragen worden eerst op basis van een beoordeling op inhoud gerangschikt. Als jouw initiatief hoog scoort, maar er is geen themabudget meer, dan wordt gekeken of er nog ruimte is binnen het niet-gelabelde budget. Hier kun je lezen hoe het ervoor staat met de beschikbare budgetten per thema en het niet-gelab...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

De verdeling van het geld

 • 13 feb
 • 41

Voor de Uitvoeringsagenda Faro is 4,8 miljoen beschikbaar voor een financiële regeling. Dit budget is verdeeld over verschillende indieningsrondes én over de thema’s in de Faro Uitvoeringsagenda.

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Proces van aanvragen in 6 stappen

 • jul 2023
 • 1804

De Uitvoeringsagenda Faro is opgesteld door en voor het erfgoedveld. Die lijn van ‘samen doen’ in ‘alle openheid’ kenmerkt ook de manier waarop aanvragen kunnen worden ingediend om de ideeën in de Uitvoeringsagenda verder uit te werken. Het proces van aanvragen kent 6 stappen: ideevormingplanuitwerkingintervisie en waarderingprioritering en opstellen voorstel selectielijstbesluitvormingindienen...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Planning tweede aanvraagperiode (2024)

 • jul 2023
 • 1534

Hieronder staat de planning voor de aanvraagperiode 2024. Elders op deze pagina staat een toelichting op het proces. Kenbaar maken initiatieven: vanaf maart 2024 t/m 12 juli 2024Netwerkbijeenkomst met andere potentiële initiatiefnemers: 18 juni 2024Uitwerken in definitief activiteitenplan en -begroting: t/m 6 september 2024 (NB: tot eind augustus is het mogelijk de begroting vooraf te laten beo...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Criteria en beoordeling initiatieven

 • jul 2023
 • 1805

Of een initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage hangt af van de inhoudelijke kwaliteit én van de budgettaire mogelijkheden. De criteria voor de inhoudelijke beoordeling staan hieronder vermeld. De budgettaire beoordeling gaat over de verdeling van de financiële initiatieven over de verschillende Faro-thema’s.

Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2279

Activiteitenplan Voor de tweede ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 6 september 2024 geplaatst zijn op het Faro-platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1083

Begroting Voor de tweede ronde moet de begroting uiterlijk 6 september 2024 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het activiteitenplan!

Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 964

Aanvraagformulier De definitieve aanvraag kan pas worden ingediend nadat eind november/begin december 2024 bekend is welke initiatieven mogen aanvragen en de lijst hiervan is gepubliceerd in de Staatscourant. Gebruik hiervoor het format van het aanvraagformulier en voeg daarbij in ongewijzigde vorm het eerder ingediende activiteitenplan en de begroting. Stuur alle formulieren naar subsidies@cultureelerfgoed.nl en in cc naar faro@cultureelerfgo...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Formats activiteitenplan, begroting en aanvraagformulier

 • jul 2023
 • 1254

Voor het uitwerken van een idee naar een activiteitenplan en een begroting zijn formats beschikbaar. Deze formats zijn dezelfde formulieren die uiteindelijk gebruikt moeten worden voor het indienen van een definitieve aanvraag voor een financiële bijdrage. Zo voorkomen we dubbel werk. Ook maakt het de beoordeling van de plannen makkelijker als iedereen dezelfde formats gebruikt. Activiteitenpl...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

GEZOCHT: leden begeleidingsgroep Faro

 • jul 2023
 • 1308

De Regeling financiële ondersteuning Uitvoeringsagenda Faro sluit aan op een door de RCE gefaciliteerd proces waarin potentiële initiatiefnemers en betrokkenen in het erfgoedveld in gezamenlijkheid de initiatieven kunnen wegen. Een onderdeel van het beoordelingsproces is dat een onafhankelijke begeleidingsgroep een prioritering van de initiatieven maakt. Suggesties voor leden van de begeleiding...

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Regeling Uitvoeringsagenda Far

Zoek

Recent actief

Over dit thema

Op deze pagina staat informatie over de regeling voor de Uitvoeringsagenda Faro

 • status: publiek
 • gestart op: jul 2023
 • 5 leden
 • 6 bijdragen