De verdeling van het geld

  • 13 feb
  • 201
Regeling Uitvoeringsagenda Far

Voor de Uitvoeringsagenda Faro is van 2023 tot en met 2025 in het totaal 6 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 4,8 miljoen voor een financiële regeling om initiatieven te steunen die de organisatie en werking van de erfgoedzorg meer Faro willen maken. De rest is ingezet om bij de provinciale erfgoedhuizen participatiecoaches aan te stellen en om het Knooppunt Sprekende Geschiedenis te steunen.

De 4,8 miljoen voor de financiële regeling is verdeeld over verschillende indieningsrondes én over de thema’s in de Faro Uitvoeringsagenda.

De financiële regeling kent drie rondes:

  • 2023: 1,3 miljoen euro
  • 2024: 1,5 miljoen euro
  • 2025: 2 miljoen euro

Om op alle 16 thema’s van de Uitvoeringsagenda Faro in ieder geval twee of meer initiatieven mogelijk te maken, heeft elk thema een gereserveerd budget van 200.000 euro (totaal 3,2 MLN voor de zestien thema's in de drie aanvraagperiodes samen). Daarnaast is er voor de drie aanvraagperiodes samen een niet gelabeld budget van 1,6 MLN. De ingediende voorstellen worden per ronde eerst inhoudelijk geprioriteerd. Vervolgens wordt per initiatief gekeken of er binnen het thema waar een voorstel op ingediend is, nog budget voorhanden is, of dat het uit het niet-gelabelde budget gefinancierd kan worden (tenzij dit budget ook al op is). Net zolang tot het totaalbedrag van een indieningsronde is bereikt.

Als in 2025 blijkt dat er geen geschikte voorstellen meer zijn ingediend voor een bepaald thema, wordt het resterende budget toegevoegd aan het niet-gelabelde budget om initiatieven op andere thema’s te kunnen honoreren.

Nu de eerste ronde is geweest in 2023 is duidelijk te zien dat op sommige thema’s al meer initiatieven lopen dan op andere. In onderstaande staafdiagram is af te lezen op welke thema’s al initiatieven lopen en hoe het staat met de budgettaire ruimtes. Op thema’s als Archieven en Werkwijzen en Wegwijzen is nog niks is uitgegeven. Voor beide is er nu dus nog een gereserveerd budget van twee ton. Maar de themabudgetten voor Dynamische Leefomgeving en voor Waarderen van Erfgoed zijn al wel op. Voor beide thema's is in 2023 al een beroep gedaan op het niet-gelabelde budget. In 2024 moeten initiatieven voor deze thema's per definitie een beroep doen op het niet-gelabelde budget. Voor de komende twee rondes is nog ruim 1,5 MLN niet-gelabeld budget over.