Proces van aanvragen in 6 stappen

 • jul 2023
 • 1943
Regeling Uitvoeringsagenda Far

De Uitvoeringsagenda Faro is opgesteld door en voor het erfgoedveld. Die lijn van ‘samen doen’ in ‘alle openheid’ kenmerkt ook de manier waarop aanvragen kunnen worden ingediend om de ideeën in de Uitvoeringsagenda verder uit te werken. Het proces van aanvragen kent 6 stappen:

Stap 1 Ideevorming

 • Korte omschrijving (idee voor een) initiatief mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Publicatie (idee voor een) initiatief op het ‘prikbord’ op dit Faro-platform (als het aan de criteria lijkt te voldoen)
 • Anderen uit het Faro-netwerk kunnen reageren, ideeën aanreiken, samenwerking zoeken, etc.
 • Alleen op het prikbord gepresenteerde initiatieven kunnen een financiële bijdrage aanvragen

Stap 2 Planuitwerking

 • Opstellen activiteitenplan en begroting: gebruik formats
 • Publicatie activiteitenplan op het prikbord
 • Ontmoeten van partners op de netwerkbijeenkomst

Stap 3 Intervisie en waardering

 • Het Faro-netwerk kan online op het prikbord en fysiek tijdens netwerkbijeenkomsten vlak voor en direct na de zomervakantie aangeven wat men van initiatief vindt a.d.h.v. criteria

Stap 4 Prioritering en opstellen voorstel selectielijst

 • Definitief activiteitenplan en begroting mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Presentatie initiatieven aan de ‘Begeleidingsgroep Faro Uitvoeringsagenda’ en Faro-netwerk
 • Inhoudelijke en budgettaire prioritering door begeleidingsgroep (het Faro-netwerk gehoord hebbende)
 • Opstellen selectievoorstel Uitvoeringsagenda Faro

Stap 5 Besluitvorming

 • Besluitvorming door bewindspersoon OCW
 • Publicatie Selectielijst Uitvoeringsagenda Faro in Staatscourant

Stap 6 Indienen definitieve aanvraag

NB: Lees hier meer over de planning en belangrijke data.