Proces van aanvragen in 6 stappen

 • 12 jul
 • 517
Regeling Uitvoeringsagenda Far

De Uitvoeringsagenda Faro is opgesteld door en voor het erfgoedveld. Die lijn van ‘samen doen’ in ‘alle openheid’ kenmerkt ook de manier waarop aanvragen kunnen worden ingediend om de ideeën in de Uitvoeringsagenda verder uit te werken. Het proces van aanvragen kent 6 stappen:

Stap 1 Ideevorming

 • Korte omschrijving (idee voor een) initiatief mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Publicatie (idee voor een) initiatief op het ‘prikbord’ op dit Faro-platform
 • Zodat anderen uit het Faro-netwerk kunnen reageren, ideeën kunnen aanreiken, samenwerking kunnen zoeken, etc.
 • Alleen op het prikbord gepresenteerde initiatieven kunnen een financiële bijdrage aanvragen

Stap 2 Planuitwerking

 • Opstellen activiteitenplan en begroting: gebruik formats
 • Publicatie activiteitenplan op het prikbord

Stap 3 Intervisie en waardering

 • Het Faro-netwerk kan reageren op het activiteitenplan
 • Het Faro-netwerk kan op het prikbord een waardering toekennen aan het initiatief a.d.h.v. criteria

Stap 4 Prioritering en opstellen voorstel selectielijst

 • Definitief activiteitenplan en begroting mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Presentatie initiatieven aan de ‘Begeleidingsgroep Faro Uitvoeringsagenda’ en Faro-netwerk
 • Inhoudelijke en budgettaire prioritering door begeleidingsgroep (het Faro-netwerk gehoord hebbende)
 • Opstellen selectievoorstel Uitvoeringsagenda Faro

Stap 5 Besluitvorming

 • Besluitvorming door bewindspersoon OCW
 • Publicatie Selectielijst Uitvoeringsagenda Faro in Staatscourant

Stap 6 Indienen definitieve aanvraag

 • Aanvraagformulier + eerder opgesteld activiteitenplan en de begroting.