Onkosten vrijwilligers

  • 1 mei
  • Machteld Linssen
  • 19
Machteld Linssen (online)
Regeling Uitvoeringsagenda Far

Vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun inzet, maar maken vaak wel kosten. Denk aan reiskosten, printerinkt en postzegels. In de begroting van een initiatief kunnen de te verwachten onkosten worden opgevoerd bij de post materiaalkosten. Deze onkosten moet u voorzien van een omschrijving: bv kosten voor openbaar vervoer of kilometervergoeding.

Trefwoorden