Zoekresultaten

  • Door Lidwine Spoormans. Participatie bij het waarderen van erfgoed draagt bij aan een inclusiever erfgoedbegrip, vanuit meer verschillende perspectieven. Wat laten die verschillende perspectieven zien? Wie vindt wat van waarde? Daarover gaat deze blog. Drie dimensies Het ‘wie, wat en waar’ in erfgoedwaardering kan je zien als drie dimensies van een kubus: de Erfgoed Kubus. Dat schrijft Peter Howard in het boek ‘Heritage: Management, Interpretation, Identity’. Ten eerste zijn er verschillende...

  • Door Dieuwertje Wijsmuller. Foto: Aad Hoogendoorn Na decennia denken en praten over participatie, gaat het roer eindelijk om. De museale sector zet serieuze stappen richting een co-creatiever landschap. Zelfs als het om de kerncollectie gaat. Ik heb ondervonden dat wie eenmaal over de drempel stapt, niet snel meer teruggaat. We kunnen nu echt doorpakken. Ik was de afgelopen jaren betrokken bij projecten van Imagine IC, de Verhalenwerf Hoogeveen en het Stedelijk Museum Schiedam. Ieder werken ...

  • Door Annet Zondervan en Nicole Santé. Het Verdrag van Faro, dat kortgezegd de mens centraal stelt bij het benoemen van en keuzes maken over cultureel erfgoed, bestaat al sinds 2005. Maar nu pas is Nederland bezig met de vraag of dat verdrag ondertekend en geratificeerd moet worden. Die lange duur heeft wellicht te maken met de manier waarop we hier altijd met ons erfgoed zijn omgegaan – van bovenaf werd bepaald wat al dan niet onder die noemer moest vallen. Langzaam maar heel zeker verandert...

  • Door Leonie Wingen. Opvullen van lacunes en verrijken van collecties met ontbrekende verhalen en perspectieven zijn uitdagingen waar veel erfgoedorganisaties voor staan. Maar ze staan er niet alleen voor. Afgelopen maanden heb ik verschillende projecten begeleid voor musea waarbij de verantwoordelijkheid voor het verzamelen werd gedeeld met niet-erfgoedprofessionals. Het samen waarderen van erfgoed bewijst zich in de praktijk, maar een uniforme werkwijze voor co-waarderingsprojecten is er nie...

  • Door Carianne van Dorst. Succesvolle co-creatie voedt eigenaarschap. Een geslaagde co-creatie met jongeren uit de Arnhemse wijk Presikhaaf leidt in de zomer van 2021 tot een ludieke interventie ‘van onderop’. Vlak voor de opening van de tentoonstelling en het activiteitenprogramma ‘#THISisPrikko, Presikhaaf door de ogen van jongeren’ plaatsen drie jongeren ongevraagd een kunstwerk in het Nederlands Openluchtmuseum. Ze agenderen daarmee een lastige vraag: wie bepaalt wat erfgoed is? Foto: Sara...

  • Door Gerard Rooijakkers. Een gemeente met twee erkenningen van immaterieel werelderfgoed, door UNESCO toegekend op één en hetzelfde moment. Het gebeurde in Valkenswaard, waar zowel de valkerij als het bloemencorso in december 2021 werden voorzien van deze door de gemeenschappen felbegeerde predicaten. Ook de gemeente, waarvan de naam zelf ook nog eens verwijst naar de adellijke jachttraditie, is terecht trots. Allemaal mooi en wel, uniek, maar tegelijkertijd ook exemplarisch voor een dode hoe...