Blader door bijdragen

 • gisteren
 • Machteld Linssen
 • 9

Dit is een initiatief van Jaswina Elahi, Universiteit Utrecht, i.s.m. Pan Asian Connection, Werkgroep Collectief Contractarbeid Diaspora erfgoed in beweging Aanleiding Sinds enkele jaren is de erfenis van het koloniaal verleden onderwerp van debat in de samenleving. Ook binnen erfgoedstudies zien we dat hiervoor meer aandacht is gekomen. Hierin domineren twee discussies. Het eerste richt zich op het narratief en frame binnen collecties van c...

Machteld Linssen
Prikbord 2024
 • 1 mei
 • Machteld Linssen
 • 44

Vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun inzet, maar maken vaak wel kosten. Denk aan reiskosten, printerinkt en postzegels. In de begroting van een initiatief kunnen de te verwachten onkosten worden opgevoerd bij de post materiaalkosten. Deze onkosten moet u voorzien van een omschrijving: bv kosten voor openbaar vervoer of kilometervergoeding.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 15 mrt
 • Machteld Linssen
 • 118

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceerde onlangs een kaart van lokale archeologische onderzoeksagenda's. Deze kaart ontsluit beleidsdocumenten die richting geven aan archeologisch onderzoek en beleid. Enkele fraaie voorbeelden zijn: de integrale erfgoedagenda van Leiden, waarin een archeologische met een bouwhistorische onderzoeksagenda is gecombineerd. de uitgebreide en systematische onderzoeksagenda van Roermond. de ecologische ...

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • 13 feb
 • Machteld Linssen
 • 120

Vraag: Heeft het nog wel zin heeft een initiatief in te dienen voor een thema waarvan het gereserveerde budget al op is? Antwoord: Alle aanvragen worden eerst op basis van een beoordeling op inhoud gerangschikt. Als jouw initiatief hoog scoort, maar er is geen themabudget meer, dan wordt gekeken of er nog ruimte is binnen het niet-gelabelde budget. Hier kun je lezen hoe het ervoor staat met de beschikbare budgetten per thema en het niet-gelab...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • 20 dec
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 369

Initiatief van: AWN, verschillende opleidingen, Knooppunt Sprekende Geschiedenis Totale kosten: € 6.750 Toegekende bijdrage Faro: € 6.750 Thema: Archeologie Samenvatting: Studenten van erfgoedopleidingen interviewen oudere vrijwilligers in de archeologie/erfgoed volgens de methode van oral history. Ze leggen een tijdsbeeld vast van participatie in de afgelopen decennia en reflecteren op wat ze horen vanuit hun eigen context. Oud en jong komen ...

Machteld Linssen
Voor iedereen
 • sep 2023
 • Machteld Linssen
 • 206

Leuk om te delen. Interview met Joost Groeneboer over zijn vrijetijdsbesteding als straatarcheoloog en zijn trashures zoals hij ze noemt. De vraag wat is archeologie krijgt steeds meer dimensies. Morgenster, stadsjutter, straatarcheoloog - LKCA

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2449

Activiteitenplan Voor de tweede ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 6 september 2024 geplaatst zijn op het Faro-platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1249

Begroting Voor de tweede ronde moet de begroting uiterlijk 6 september 2024 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het activiteitenplan!

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1109

Aanvraagformulier De definitieve aanvraag kan pas worden ingediend nadat eind november/begin december 2024 bekend is welke initiatieven mogen aanvragen en de lijst hiervan is gepubliceerd in de Staatscourant. Gebruik hiervoor het format van het aanvraagformulier en voeg daarbij in ongewijzigde vorm het eerder ingediende activiteitenplan en de begroting. Stuur alle formulieren naar subsidies@cultureelerfgoed.nl en in cc naar faro@cultureelerfgo...

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
Gearchiveerd
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1216

Begroting Voor de eerste ronde moet de begroting uiterlijk 20 september 2023 gemaild zijn aan faro@cultureelerfgoed.nl. De begroting hoeft niet op het platform geplaatst te worden. Vermeld wel de belangrijkste bedragen op de voorpagina van het projectplan!

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
Gearchiveerd
 • jul 2023
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1318

Activiteitenplan Voor de eerste ronde moet het activiteitenplan uiterlijk 20 september 2023 geplaatst zijn op het Faro platform en gemaild aan faro@cultureelerfgoed.nl. Het activiteitenplan is dus leesbaar voor alle bezoekers van het platform.

Machteld Linssen
Regeling Uitvoeringsagenda Far
 • apr 2023
 • Machteld Linssen
 • 182

Op 14 juni aanstaande organiseren een aantal organisaties samen een informatieve bijeenkomst over het initiatief Maatschappelijke Diensttijd en de mogelijkheden voor het erfgoedveld. Voor meer informatie: Maatschappelijke diensttijd in erfgoed - Platform Faro (cultureelerfgoed.nl)

Machteld Linssen
Erfgoedbewustzijn en educatie
 • jan 2023
 • Machteld Linssen
 • 301

De burger aan de beurt Een feestelijke bijeenkomst van het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht Wanneer: Donderdag 26 januari 2023 Waar: CODA in Apeldoorn Inloop vanaf 13:30 uur Start programma 14:00 uur Einde bijeenkomst 17:00 uur (incl. borrel) Erfgoed Gelderland nodigt u van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst van het project Erfgoed Gezocht op donderdag 26 januari 2023 bij CODA in Apeldoorn. In het voorjaar van 2019 is het pro...

Machteld Linssen
Info | Nieuws
 • dec 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2232

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro en is opgesteld door het brede erfgoedveld. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere (online) gesprekken, onder­zoeken, labs, gesubsidieerde en andere projecten, project­analyses, essays en blogs. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Ned...

Machteld Linssen
Praktijk | Visie Faro in NL
 • dec 2022
 • Machteld Linssen
 • 2
 • 3612

“Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte Barbera Wolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het eerste exemplaar van de Uitvoeringsagenda Faro waarin het erfgoedveld heeft opgetekend wat het belangrijk vindt aan het Verdrag van Fa...

Machteld Linssen
Info | Uitvoeringsagenda