• 12 apr
 • Frank Altenburg
 • 76

LSA Bewoners, een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland, heeft een themapagina over de Omgevingswet gelanceerd. De Omgevingswet heeft immers ook invloed op het werk van actieve bewoners, die betrokken willen zijn of worden bij plannen voor hun leefomgeving. Daarbij is het zaak dat bewoners zorgen op een goed moment aan tafel te zitten en weten wat te doen als ze zelf een plan willen realiseren. De website van LSA Bewoners geeft...

Faro | Omgevingswet
 • sep 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 639

Tijdens een tweetal werksessies op 7 juni en 5 juli 2022 is met onder meer vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, overheden, ontwikkelaars en onderwijs gesproken over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor erfgoedparticipatie. Hoe sluit dat aan op de ambities van het Verdrag van Faro? En welke concrete acties zijn dan nodig om burgers, initiatiefnemers en overheden als gelijkwaardige participanten om tafel te krijgen? In het ...

Faro | Omgevingswet
 • aug 2022
 • Frank Altenburg
 • 1
 • 1008

Met de komst van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau (Vpdn) worden gemeenten opgeroepen om beleid en regels voor participatie op te stellen. In de eerste helft van 2022 onderzocht Jim Hendriks in het kader van een stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn afstuderen aan de Saxion Hogeschool de kansen en knelpunten die deze nieuwe instrumenten voor participatie bieden voor culturee...

Faro | Omgevingswet
 • jul 2022
 • Machteld Linssen
 • 426

Gesprek met Hetty Laverman. Hoe zal onze omgeving er in de nabije toekomst uitzien? Wat is kenmerkend voor ons dorp, wijk of stad? Wat vinden we belangrijk om te behouden, welk erfgoed, welke landschappen? Alle gemeenten stellen zich nu deze vragen en verwerken de antwoorden in de omgevingsvisie: een document waarin zij hun identiteit en kwaliteiten vervatten. Zij doen dat niet alleen. Zij raadplegen op allerlei manieren hun inwoners: via bije...

Faro | Omgevingswet

Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet

 • jul 2022
 • 234

Hulp bij het ‘veroveren’ nieuwe wet Ja, die Omgevingswet. Menig vrijwilliger zal bij zichzelf weleens denken ‘daar heb ik nu even geen tijd voor’, de stapel brochures, handleidingen etc. opzijschuivend. Want waar moet je beginnen?Nu is er een goed begin: de cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet die speciaal is op gezet door twee koepels van vrijwilligersclubs: Bond Heemschut en de Nede...

Faro | Omgevingswet

Tweede Werksessie Omgevingswet

LocatieAmersfoortCategorieBijeenkomst
 • 251

Tijdens deze werksessie verkennen we gezamenlijk welke ambities er in de Uitvoeringsagenda Faro zouden moeten komen voor het subthema Omgevingswet.

 • Di 5 jul
  2022
 • 13:30-17:00
Faro | Omgevingswet

Uitwerken ambities

 • mrt 2022
 • 843

We willen graag met jullie verder praten over de Faro-ambities voor archeologie. Hoe maken we ze concreet en uitvoerbaar? De komende maanden organiseren we een aantal bijeenkomsten om dit gesprek mogelijk te maken. Dit doen we graag samen met anderen. Wil je met ons meedenken, stuur ons dan een berichtje.

Faro | Omgevingswet

AFGEROND Verkenningsfase Faro in de archeologie

 • mrt 2022
 • 933

De afgelopen twee jaar is de betekenis van Faro voor de archeologie op verschillende manieren verkend door het archeologisch werkveld, vrijwilligers en burgerinitiatieven. Lees en luister terug wat zij hierover te zeggen hadden.

Faro | Omgevingswet

Faro | Omgevingswet

Faro | Omgevingswet

Zoek

Recent actief

Over dit thema

In deze omgeving werken we aan het thema Faro en de omgevingswet.

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2022
 • 5 leden
 • 5 bijdragen