Blader door bijdragen

 • aug 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1009

Faro is an opportunity to shape an inclusive and community-based approach to heritage on Sint Eustatius that includes expressions of Afro-Caribbean culture, and to embed this approach in heritage policy. Encapsulated in one sentence, the message of the Manifesto is: What the FARO Convention means for Sint Eustatius. The Manifesto has been drafted by the Sint Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance, an action group that was initially set up to...

Machteld Linssen
Caribisch Nederland
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 2007

Handreiking voor gemeenten om samen met bewoners een landschapsbiografie te maken als kennis- en inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tekst: Mirjam Koedoot (Bureau Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), Edwin Raap (Natuurlijke Zaken) en Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein. Een landschapsbiografie beschrijft in de voorfase van de omgevingsvisie de integrale geschiedenis van mens én natuur van een stree...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 318

Oriënterend onderzoek naar de toepasbaarheid van de huidige waarderingscriteria voor het benoemen van de betekenis en waarde van gebouwd erfgoed van na 1965 door zowel experts als burgers. Uitgevoerd door Evelien van Es en Lara Voerman, met medewerking van Jens van Kamp, in opdracht van de RCE. (2021) Er is geen download versie van het onderzoek beschikbaar. Het onderzoek is op te vragen bij a.blom@cultureelerfgoed.nl Samenvatting: Hoofdvraag ...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3711
 • 1

Verkenning in opdracht van Bond Heemschut, uitgevoerd door Johanna van der Werff, DOCKK Cultuur Natuur Architectuur (2021) Verschillende gemeenten experimenteren met burgerparticipatie als het gaat om de waardering van hun erfgoed. Johanna van der Werf vroeg gemeenteambtenaren, burgerinitiatieven en anderen naar hun ervaringen, met speciale aandacht voor erfgoed van de periode na 1965.

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • apr 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 1586
 • 1

Verkenning naar participatief waarderen binnen verschillende erfgoeddisciplines, uitgevoerd door Willemijn van Helbergen, CultureClick (2021) Wanneer is iets van waarde? Die vraag vormt van oudsher de kern van de erfgoedzorg. Het Verdrag van Faro roept een aanvullende vraag op: wie bepaalt of iets erfgoedwaarde heeft? Willemijn van Helbergen van CultureClick ging hierover in gesprek met professionals van verschillende erfgoeddisciplines. Ze gi...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 5607
 • 1

Rapportage online marktonderzoek onder 1.000 mensen van 18 tot 80 jaar naar de betekenis van Post 65 erfgoed voor de samenleving, uitgevoerd door Terra Nova, Corien van der Linden en Wicher van Vreden (2021) De deelnemers kregen maatschappelijke ontwikkelingen voorgelegd met de vraag welke ze het meest kenmerkend vinden voor de periode Post 65 (1965-1990). De 3 meest kenmerkende ontwikkelingen zijn welvaart & technologische vooruitgang, seksue...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 5756
 • 1

Publicatie van Lidwine Spoormans en Deniz Ikiz Kaya in het kader van een onderzoeksproject voor de leerstoel Heritage & Architecture TU Delft. Evaluatie van vier participatieve pilots in Almere met het doel om burgers te betrekken bij het identificeren en duiden van de erfgoedwaarden van deze voormalige groeikern: Erfgoedatleier, Erfgoed in Haven, Havenhart 2.0 en Iconen van Almere. Onderzocht is welke methoden zijn gebruikt, welke belanghebbe...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3094
 • 1

Essay over participatief waarderen in museale sector, geschreven door Geertje Huisman (2019) als afsluitend onderdeel voor de leergang ErfgoedFilosofie bij de ErfgoedAcademie. Huisman schrijft over haar zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe democratisch en participatief museale waarderingsprocessen anno 2018 zijn. Ze eindigt met een oproep om ook bij het samenstellen van presentaties, maar ook bij besluitvorming over de missie en visie van...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
 • mrt 2022
 • Machteld Linssen
 • 1
 • 3247

Afstudeeronderzoek van Meike van Gemeren, bachelor Cultureel Erfgoed Reinwardt Academie, 2021. In haar onderzoek bekijkt Van Gemeren hoe de waarderingsmethode Op de museale Weegschaal past binnen participatieve waarderingstrajecten bij collectiebeherende erfgoedinstellingen. Binnen de museummuren bevinden zich tal van objecten die van betekenis zijn voor onze geschiedenis. Maar wie bepaalt wanneer een object betekenisvol is? En hoe wordt die b...

Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed