Post '65-erfgoed en waarderingsparticipatie; Een verkenning van de praktijk. J. van der Werff (2021)

  • apr 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 3711
  • 1
Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed

Verkenning in opdracht van Bond Heemschut, uitgevoerd door Johanna van der Werff, DOCKK Cultuur Natuur Architectuur (2021)

Verschillende gemeenten experimenteren met burgerparticipatie als het gaat om de waardering van hun erfgoed. Johanna van der Werf vroeg gemeenteambtenaren, burgerinitiatieven en anderen naar hun ervaringen, met speciale aandacht voor erfgoed van de periode na 1965.

Trefwoorden