Almere Heritage Cube; An Assessment Framework for Participatory Heritage Valorisation in Almere. L. Spoormans e.a. (2021)

  • mrt 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 5722
  • 1
Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed

Publicatie van Lidwine Spoormans en Deniz Ikiz Kaya in het kader van een onderzoeksproject voor de leerstoel Heritage & Architecture TU Delft.

Evaluatie van vier participatieve pilots in Almere met het doel om burgers te betrekken bij het identificeren en duiden van de erfgoedwaarden van deze voormalige groeikern: Erfgoedatleier, Erfgoed in Haven, Havenhart 2.0 en Iconen van Almere. Onderzocht is welke methoden zijn gebruikt, welke belanghebbenden zijn bereikt, en hoe deelnemers zelf de participatie hebben ervaren. Ook werd geanalyseerd welke ergoedwaarden werden benoemd en op welk schaalniveau deze waarden zich manifesteren.

titel toegevoegd door opties
Almere_Heritage_Cube.pdf mrt 2022 Machteld Linssen

Trefwoorden