Landschap en participatie in de gemeentelijke Omgevingsvisie; Met een landschapsbiografie op zoek naar kernkwaliteiten en ontwikkelprincipes. M. Koedoot e.a. (2019)

  • apr 2022
  • Machteld Linssen
  • 1
  • 2007
Machteld Linssen
Waarderen van erfgoed
  • Leonie Wingen

Handreiking voor gemeenten om samen met bewoners een landschapsbiografie te maken als kennis- en inspiratiebron voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tekst: Mirjam Koedoot (Bureau Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), Edwin Raap (Natuurlijke Zaken) en Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein.

Een landschapsbiografie beschrijft in de voorfase van de omgevingsvisie de integrale geschiedenis van mens én natuur van een streek. Het biedt daarmee inzicht in de karakteristieken en daarmee de identiteit van de streek. Het laat de (historische) onderlinge verbondenheid zien van veel beleidsterreinen zoals water, infrastructuur en natuur. De landschapsbiografie kan worden gemaakt met bewoners en maatschappelijke organisaties en biedt kansen om handen en voeten te geven aan de participatie-opgave. De landschapsbiografie kan vervolgens dienen als basis voor visievorming, waarin de kernkwaliteiten van het landschap worden benoemd. In een volgende stap kan de gemeente samen met bewoners en stakeholders werken aan het ontwikkelen van een visie op de ontwikkelrichtingen en ontwikkelprincipes.

Trefwoorden